Управління по роботі з громадськістю

Повноваження Управління по роботі з громадськістю:

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 1. Забезпечує роботу приймальні громадян, здійснення прийому громадян керівництвом Національного бюро, проведення особистого прийому громадян протягом робочого дня в порядку, визначеному окремим розпорядчим актом Директора Національного бюро.
 2. Забезпечує прийняття, реєстрацію, облік, первинне опрацювання усних та письмових заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, що належать до підслідності Національного бюро, які надійшли засобами поштового, електронного та іншого виду зв’язку, вилучених зі скриньки «Для письмових заяв, скарг і пропозицій», на спеціальну телефонну лінію, через приймальню громадян у порядку, встановленому окремим розпорядчим актом Директора Національного бюро.
 3. Забезпечує прийняття, реєстрацію, облік, первинне опрацювання (розгляд) усних і письмових заяв, повідомлень, поданих через спеціальну телефонну лінію, офіційний вебсайт Національного бюро, мережу Інтернет та засобами електронного зв’язку відповідно до законів України «Про Національне антикорупційне бюро України», «Про запобігання корупції».
 4. Забезпечує прийняття, реєстрацію, облік, первинне опрацювання та розгляд усних і письмових звернень громадян та юридичних осіб, запитів на публічну інформацію фізичних та юридичних осіб, які надійшли засобами поштового, електронного чи іншого виду зв’язку, вилучених зі скриньки «Для письмових заяв, скарг і пропозицій», на спеціальну телефонну лінію, через приймальню громадян у порядку, встановленому окремим розпорядчим актом Директора Національного бюро.
 5. Забезпечує облік та організацію розгляду депутатських звернень та запитів, адвокатських запитів у порядку, встановленому окремим розпорядчим актом Директора Національного бюро.
 6. Здійснює організацію та забезпечення роботи спеціальної телефонної лінії (далі – СТЛ) у порядку, встановленому окремим розпорядчим актом Директора Національного бюро.
 7. Здійснює діловодство за зверненнями, заявами, повідомленнями, запитами, депутатськими запитами та зверненнями, адвокатськими запитами у порядку, встановленому окремим розпорядчим актом Директора Національного бюро.
 8. Здійснює первинний розгляд отриманої із звернень, заяв, повідомлень, запитів інформації, в тому числі щодо підслідності Національного бюро. За підписом Керівника Управління, заступника Керівника Управління, начальника відділу по роботі зі свідками та заявниками, начальника відділу по роботі з громадськістю (колл-центр) або осіб, які виконують їх обов'язки, спрямовують за належністю звернення, заяви, повідомлення, запити, надають відповіді авторам звернень, заяв, повідомлень, запитів.
 9. У разі необхідності надає довідково-консультативну допомогу, а також допомогу стосовно пошуку інформації, яка міститься на офіційному вебсайті Національного бюро.
 10. Забезпечує формування електронної картотеки справ за зверненнями, заявами, повідомленнями, запитами, депутатськими запитами та зверненнями, адвокатськими запитами за допомогою комп’ютерної програми електронного документообігу в локальній мережі Національного бюро.
 11. Здійснює підготовку матеріалів для своєчасного розгляду звернень, заяв, повідомлень, запитів, депутатських запитів та звернень, адвокатських запитів.
 12. Готує статистичні дані щодо відомостей, що стосуються результатів діяльності Національного бюро та виконання покладених на них обов’язків у частині компетенції Управління.
 13. Забезпечує оприлюднення на офіційному вебсайті Національного бюро узагальнених відомостей про організацію роботи із зверненнями, заявами, повідомленнями, запитами, депутатськими запитами та зверненнями, адвокатськими запитами тощо.
 14. Вивчає, узагальнює та поширює позитивний досвід роботи серед структурних підрозділів Національного бюро; розробляє методичні матеріали щодо вдосконалення організації розгляду звернень, заяв, повідомлень, запитів, депутатських запитів та звернень, адвокатських запитів.
 15. Здійснює моніторинг за своєчасним наданням відповіді авторам звернень, заяв, повідомлень, запитів, депутатських запитів та звернень, адвокатських запитів, запитів на публічну інформацію.
 16. Забезпечує у межах своїх повноважень доступ до публічної інформації відповідно до розпорядчих актів Директора Національного бюро.
 17. Виконує інші повноваження згідно з покладеними на Управління завданнями, розпорядчими актами Директора Національного бюро.