Юридичне управління

Основними функціями Юридичного управління є:

- забезпечення правового захисту інтересів Національного бюро під час здійснення ним діяльності, передбаченої чинним законодавством; - забезпечення комунікації з іноземними юрисдикціями, Офісом Генерального прокурора та Міністерством юстиції України в рамках міжнародного співробітництва під час кримінального провадження;

- правова підтримка діяльності Національного бюро у сфері виявлення та поверненням активів, у тому числі коштів, отриманих неправомірним шляхом;

- організація представництва та захисту встановленому законодавством порядку інтересів Національного бюро та/або держави в судах. Підготовка та організація подання до суду позовів про недійсність угод, а також організація участі в судах уповноважених осіб;

- організація, підготовка та узагальнення пропозицій з питань законодавчого удосконалення діяльності Національного бюро;

- імплементація міжнародно-правових стандартів у діяльності Національного бюро у сфері виявлення та повернення активів, отриманих неправомірним шляхом;

- участь у договірній роботі Національного бюро;

- здійснення контролю за виконанням підрозділами Управління планових заходів, рішень нарад, інших заходів, завдань та доручень Директора Національного бюро;

- контроль за обліком роботи та виконавчою дисципліною працівниками Управління;

- участь у висвітленні у засобах масової інформації результатів діяльності Національного бюро з питань, що належать до компетенції Управління;

- контроль за обліком, своєчасністю та виконанням запитів на інформацію згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», розглядом звернень громадян, що надходять до Управління;

- виконання інших функцій, передбачених цим Положенням та внутрішніми актами Національного бюро.