«Баланс» (форма N 1-дс станом на 1 січня 2019 року)