Стан корупції в Україні за оцінками населення, бізнесу та експертів

Корупція в Україні має системний характер. Це негативно впливає як на зовнішньополітичний, так і внутрішньополітичний розвиток країни.

Проблема корупції продовжує лідирувати в переліку недосягнутих цілей після Революції Гідності. За два останні роки кількість експертів, які вважають, що в Україні відсутня системна боротьба з корупцією, зросла – з 48% до 55%.

Вирішення проблеми експерти вбачають у виконанні двоєдиного завдання: завершенні реформ правоохоронних органів й системи правосуддя та продовженні боротьби з корупцією. Їхня позиція ґрунтується на визначенні стану держави за двома критеріями – рівнем дотримання законності та рівнем корупції. Оптимальним вважається, коли рівень дотримання законності є вищим. Однак, впродовж останніх семи років, за результатами експертних опитувань, таке не фіксувалося.

Погляди експертного середовища на визначення шляхів подолання корупції поділяють і представники топ-менеджменту великого бізнесу. Реальна й ефективна судова реформа, гарантування верховенства права, забезпечення справедливого правосуддя є необхідними для покращення бізнес-клімату в Україні. Такої думки дотримуються 85% керівників крупних компаній-членів Американської торговельної палати (АСС). З них 54% вважають, що саме покращення бізнес-клімату забезпечить продовження боротьби з корупцією.

У суспільстві існує чітке розуміння впливу корупції на розвиток країни. Так, для 55% респондентів, опитаних Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва у жовтні 2019 року, проблема боротьби з корупцією є ТОП-1 для країни. Для порівняння: за оцінками 48,5% опитаних криза на Донбасі за своїм негативним впливом на розвиток України посідає друге місце. 44,4% респондентів вважають корупцію найбільшою перешкодою для членства України в ЄС, і це – найвищий показник за останні три роки.

Підґрунтям таких оцінок населенням стану корупції в Україні є масштаби побутової корупції. Так, 39% опитаних громадян особисто або їхні рідні/друзі впродовж останніх 12 місяців стикалися з проявами корупції. Показники поширення корупційних практик у представників бізнес-середовища є ще вищими. Так, 41% опитаних керівників крупних компаній-членів АСС стикались з корупцією у професійній діяльності впродовж останнього року.

Майже половину респондентів (46%) спонукає давати хабарі невпевненість у забезпеченні їхніх прав на отримання послуг у соціальній сфері. За результатами дослідження 31% опитаних відносять до найбільш корумпованих медичні заклади, 17% — освітні.

У суспільстві існує сформований запит на дотримання принципу справедливості та невідворотності покарання за вчинені правопорушення. 81% респондентів вважають, що корумповані чиновники мають бути відсторонені від посади, а на думку 61% опитаних обидві сторони, задіяні в корупції, однаково повинні нести відповідальність. Щодо шляхів боротьби з корупцією, то майже рівна кількість респондентів задекларувала як готовність взяти участь у протестах проти корупціонерів з вищих ешелонів влади (40%), так і готовність повідомляти про випадки корупції, що стали їм відомі (39%).

Є розуміння у суспільстві і того, що корупція має багато проявів, а її подолання – завдання непросте. Однак, цілком досяжне. Про це свідчать історії експертів, журналістів і громадських активістів, якими вони ділилися під час ДумкоFest-2019. На другому антикорупційному фестивалі думок учасники розповідали про успіхи в подоланні корупції та шукали спільних рішень щодо протистояння їй. Вони також поділилися корисними лайфхаками, ознайомитись з якими ви можете у е-брошурі.

За матеріалами досліджень провідних соціологічних центрів України у другій половині 2019 року: Шоста річниця Майдану: експертна оцінка подій, наслідків і уроків на майбутнє. – Фонд «Демократичні ініціативи» імені  Ілька Кучеріва 7 – 19 листопада 2019 р. – Опитано 80 експертів (https://bit.ly/2QkGr6W); Результати опитування щодо бізнес-клімату. – Жовтень 2019. – American Chamber of Commerce Ukraine ( https://bit.ly/2PUnUhz); Опитування громадської думки для оцінки змін в обізнаності громадян щодо громадських організацій та їхньої діяльності. – Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва. – Червень – липень 2019 р. (https://bit.ly/2QLFXa6); Європейська інтеграція України: динаміка громадської думки. – Загальнонаціональне дослідження. – Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерів, Київський міжнародний інститут соціології. – 4-19 листопада 2019 р. (https://bit.ly/2SPi1Ec); П’яте всеукраїнське муніципальне опитування. – Соціологічна група «Рейтинг». – 6 вересн-10 жовтня 2019 р. (https://bit.ly/2rtOSTU).