Порядок доступу до публічної інформації

 

Національне антикорупційне бюро України є правоохоронним органом України, на який поширюються вимоги чинного законодавства про доступ до публічної інформації. Нижче наведено перелік нормативно-правових актів, якими регламентується порядок доступу до публічної інформації про діяльність НАБУ:

 

Види інформації, якими володіє Національне антикорупційне бюро

 
Національне антикорупційне бюро України володіє інформацією відповідно до Закону України «Про інформацію», а саме, за порядком доступу: відкритою та інформацією з обмеженим доступом, за змістом інформацією про фізичну особу; правовою інформацією; статистичною інформацією та іншими видами інформації.

Порядок оскарження рішень службових осіб

 
Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені при розгляді запитів на інформацію, мають право на підставі статті 23 Закону України "Про доступ до публічної інформації" звернутись зі скаргою до директора Національного бюро, суду та оскаржити: 
 
1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;
2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;
3) ненадання відповіді на запит на інформацію;
4) надання недостовірної або неповної інформації;
5) несвоєчасне надання інформації;
6) невиконання обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації";
7) інші рішення, дії чи бездіяльність, що порушили законні права та інтереси запитувача.
 
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації до суду здійснюється в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.