Порядок тестів з фізичної підготовки

Для управління спеціальних операцій

Для детективів

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Директора
Національного антикорупційного бюро України
від 25 травня 2015 № 7-н

 

ПОРЯДОК
проведення кваліфікаційного тестування з фізичної підготовки кандидатів на зайняття посад в Управлінні спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро України та здачі заліків з фізичної підготовки працівниками даного управління

1. Кваліфікаційне тестування з фізичної підготовки (далі – тестування) є обов’язковим при проходженні конкурсу кандидатами на зайняття посад в управлінні спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро України (далі - Національне бюро). Особа, яка претендує на зайняття посади в управлінні спеціальних операцій Національного бюро та не надала згоди на проходження тестування до участі в конкурсі не допускається.

2. Підставою для проведення тестування є оголошення Директором Національного бюро конкурсу на зайняття посад в управління спеціальних операцій.

3. Після успішного проходження кандидатом конкурсу та призначення на посаду, здача заліків з фізичної підготовки не рідше двох разів на рік є обов’язковою умовою для проходження служби в управлінні спеціальних операцій Національного бюро.

4. Тестування та здача заліків проводиться після отримання згоди особи на його проведення та за наявності медичної довідки за формою-133/о, сертифікатів від нарколога та психіатра, після ознайомлення з умовами та правилами тестування.

5. Тестування проводиться після прийняття відповідного рішення конкурсною комісією Національного бюро, яка проводить відкритий конкурс на зайняття посад в управлінні спеціальних операцій Національного бюро.

6. Результати тестування та висновок за результатами тестування визначаються відповідно до таблиці оцінок комплексної вправи № 2 (Додаток № 1).

7. Етапи тестування здійснюються за такою програмою:

1) біг 100 м;

2) біг 3000 м;

3) комплексна вправа № 2 (зміст вправи і порядок її оцінювання наведено в таблиці оцінок, визначеній в Додатку № 1 до цього Порядку);

4) володіння базовою технікою рукопашного бою;

5) проведення спарингу з рукопашного бою (3 раунди по 2 хвилини).

8. Нормативи тестування та заліку встановлюються у таких межах:

Для кандидатів на посади та працівників Управління спеціальних операцій Національного бюро віком до 35 років:

біг 100 м – не більше 13,4 сек.;

біг 3000 м – не більше 11 хв. 45 сек.;

комплексна вправа № 2 – не менше 450 балів.

Фізично розвинутий кандидат, який має вагу понад 90 кг та показав результати бігу 100 м – не більше 14,0 сек. і 3000 м – не більше 12,0 хв., за рішенням комісії може бути визнаним спроможним проходити службу в Управлінні спеціальних операцій, якщо за вправу "спаринг з рукопашного бою" отримає оцінку не нижче 4 балів, а комплексну вправу № 2 виконає не менше, ніж на 425 балів.

 

Для кандидатів на посади та працівників Управління спеціальних операцій Національного бюро віком понад 35 років:

біг 100 м – не більше 14,0 сек.;

біг 3000 м – не більше 12 хв. 15 сек.;

комплексна вправа № 2 – не менше 400 балів.

Для кандидатів на посади та працівників Управління спеціальних операцій Національного бюро віком понад 40 років:

біг 100 м – не більше 15,9 сек.;

біг 3000 м – не більше 14 хв. 15 сек.;

комплексна вправа № 2 – не менше 330 балів.

{ Пункт 8 в редакції Наказу Директора Національного антикорупційного бюро України від 08.07.2015 № 14-н}

9. Кандидат на посаду та працівник Управління спеціальних операцій Національного бюро повинен впевнено володіти прийомами та діями базової техніки рукопашного бою.

У ході перевірки володіння базовою технікою рукопашного бою інструктор призначає п'ять прийомів з таких груп вправ:

захист від ударів рукою (ногою);

захист від ударів предметами (ніж, палка);

захист від загрози пістолетом;

звільнення від захватів.

10. Кожен прийом має бути виконаний з елементами несподіваності, технічно правильно, з відволікаючим ударом та завершуватись позначенням удару в больові точки противника, кидком, позначенням задушення чи больовим прийомом.

Виконання кожного прийому оцінюється за п'ятибальною шкалою.

Виконання вправи "спаринг з рукопашного бою" оцінюється за п'ятибальною шкалою; загальна оцінка є середньоарифметичним суми балів, виставлених членами комісії.

11. Кандидат та працівник визначається таким, що володіє базовою технікою рукопашного бою, якщо він набрав не менше 18 балів, або від 15 до 17 балів, з яких не менше 4-х за виконання вправи "спаринг з рукопашного бою".

Під час спарингу оцінюється вміння кандидата та працівника вести рукопашну сутичку з противником, застосовувати удари, кидки, больові прийоми, задушення та захист від них, а також оцінюються психологічно-вольові якості кандидата.

12. Етапи тестування для кандидатів на посаду та здачі заліків працівниками Управління спеціальних операцій Національного бюро жіночної статті здійснюються за такою програмою:

1) біг 100 м;

2) біг 3000 м;

3) комплексна вправа № 2 (зміст вправи і порядок її оцінювання наведено в таблиці оцінок, визначеній в Додатку № 1 до цього Порядку);

4)володіння базовою технікою рукопашного бою;

5)проведення спарингу з рукопашного бою.

13. Нормативи тестування для цієї категорії осіб встановлюються у таких межах:

біг 100 м – не більше 14,4 сек.;

біг 3000 м – не більше 12 хв. 15 сек.;

комплексна вправа № 2 – не менше 350 балів;

володіння базовою технікою рукопашного бою;

проведення спарингу з рукопашного бою (3 раунди по 1 хвилині).

{Пункт 14 виключено на підставі Наказу Директора Національного антикорупційного бюро України від 08.07.2015 № 14-н}

15. Тестування та здача заліків проводяться у присутності лікаря, а при можливості також і психолога.

16. Здача заліків з фізичної підготовки працівників Управління спеціальних операцій Національного бюро організовується та проводиться заступником Директора національного бюро, якому підпорядковується дане управління на підставі окремого розпорядження Директора національного бюро.

Директор Національного антикорупційного бюро України

А.Ситник

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Директора
Національного антикорупційного бюро України
від 26 травня 2015 року № 8-н

 

ПОРЯДОК
проведення заліків з фізичної підготовки осіб, які обіймають посади детективів та старших детективів у підрозділі детективів Національного антикорупційного бюро України

1. Проведення заліків з фізичної підготовки серед осіб, які займають посади детективів та старших детективів у підрозділі детективів Національного антикорупційного бюро України (далі – Національне бюро) має за мету укомплектування бюро кадрами, які мають добру фізичну підготовку, що сприятиме максимально ефективному виконанню завдань, які покладені на Національне бюро.

2. Удосконалення фізичної підготовки, як і підвищення кваліфікації є одним з основних обов'язків осіб, які проходять службу на посадах детектива та старшого детектива Національного бюро.

3. Здача заліків детективами відбувається на підставі нормативів, які встановлюються цим порядком не раніше ніж через 6 місяців після призначення особи на посаду детектива чи старшого детектива.

4. Здача заліків проводиться на добровільній основі, за наявності медичної довідки Форми-133/о, сертифікатів від нарколога та психіатра, після особистого ознайомлення з умовами заліку.

5. Здача заліків з фізичної підготовки проводиться не рідше двох разів на рік і є обов’язковою умовою для проходження подальшої служби. Відмова від здачі заліку повинна бути мотивованою.

6. Організація та проведення заліку покладається на заступника Директора Національного бюро, якому підпорядковується Управління – спеціальних операцій Національного бюро. Рішення про час та місце проведення заліку приймає Директор Національного бюро.

7. Результати здачі заліку визначаються відповідно до таблиці оцінок комплексної вправи (Додаток № 1 до Порядку).

8. Залік здійснюються за такою програмою:

1) біг 100 м;

2) біг 3000 м;

3) комплексна вправа (зміст вправи і порядок її оцінювання наведено в таблиці оцінок, визначеній в Додатку № 1 до цього Порядку);

9. Нормативи заліку встановлюються у таких межах:

Для детективів, вік до 35 років:

біг 100 м – не більше 15,0 сек.;

біг 3000 м – не більше 13 хв. 00 сек.;

комплексна вправа – не менше 280 балів.

Для детективів, вік після 35 років:

біг 100 м – не більше 15,5 сек.;

біг 3000 м – не більше 13 хв. 30 сек.;

комплексна вправа – не менше 260 балів.

10. Етапи заліку для детективів-жінок здійснюються за такою програмою:

1) біг 100 м;

2) біг 1000 м;

3) комплексна вправа (зміст вправи і порядок її оцінювання наведено в таблиці оцінок, визначеній в Додатку № 1 до цього Порядку);

11.Нормативи заліку для детективів-жінок встановлюються у таких межах:

Для детективів, вік до 35 років:

біг 100 м – не більше 17,0 сек.;

біг 1000 м – не більше 4 хв. 30 сек.;

комплексна вправа – не менше 250 балів;

Для детективів, вік після 35 років:

біг 100 м – не більше 18,0 сек.;

біг 1000 м – не більше 5 хв. 00 сек.

комплексна вправа – не менше 230 балів.

Директор Національного антикорупційного бюро України

А.Ситник