Процедура тестування

 

Інформацію про дату і місце проведення кваліфікаційного іспиту (тестування)  Вам буде повідомлено у встановленому Порядку.

Просимо Вас ознайомитись із загальними умовами тестування на знання законодавства:

1. Тестування на знання законодавства передбачає складання учасниками конкурсу тестових завдань першого рівня тестування або першого та другого рівня тестування.

Перший рівень

Конституція України 

Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» 
 
Закон України «Про державну службу» 
 
Закон України «Про запобігання корупції» 
 
Другий рівень
 

 

Кримінальний кодекс України частина 1 
 
Кримінальний кодекс України частина 2 
 
Кримінальний кодекс України частина 3 
 
Кримінальний процесуальний кодекс України частина 1 
 

Кримінальний процесуальний кодекс України частина 2 

Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» 

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та Протоколів до неї, а також національне законодавство у цій сфері 

Закон України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду» 

Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затверджене Наказом Генерального прокурора України від 06.04.2016 № 139

 

Тестування на знання законодавства може включати перевірку знань інших нормативно-правових актів України (законів та підзаконних актів), про що зазначається в Профілі професійної компетентності посади.

 

2. Тестування буде відбуватись у груповому форматі, тобто, разом з Вами в кімнаті для тестування будуть присутні й інші кандидати.

3. Тестування передбачає виконання тестів з використанням комп’ютера.

4. Кількість тестових питань складає 50 або 100 питань в залежності від вимог до осіб, що призначають на відповідні посади в Національному бюро і зазначаються в Профілі професійної компетентності посади.

5. Відсоток успішності (прохідний бал на співбесіду) визначається Конкурсною комісією.

6. Тривалість тестування – 50 хвилин або 1 година 30 хвилин в залежності від передбачених рівнів тестування, зазначених в Профілі професійної компетентності посади.

7. Під час складання тестів заборонено користуватися будь-якими підручними засобами (кодексами, законами, планшетами, телефоном), списувати та спілкуватися із іншими кандидатами.

Місце проведення тестування:

1. Національне антикорупційне бюро України

Адреса: м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3.

2. Київський Національний університет імені Тараса Шевченка (червоний корпус), за згодою.

Адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 60.

Необхідні документи: паспорт або інший документ, що підтверджує особу.