«Примітки до річної фінансової звітності» (форма N 5-дс за 2018 рік)