Управління по роботі з громадськістю

 

Функції Управління по роботі з громадськістю:

Працівники Управління відповідно до покладених на Управління завдань:

1. Приймають, реєструють та ведуть облік заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення.
2. Забезпечують роботу приймальні громадян, здійснення прийому громадян керівництвом Національного бюро, особисто проводять прийом громадян протягом робочого дня.
3. Здійснюють прийом телефонних та електронних звернень громадян.
4. Здійснюють первинну правову оцінку отриманої інформації, в тому числі щодо підслідності Національного бюро. За підписом Керівника Управління, заступника Керівника Управління, начальника відділу по роботі зі свідками та заявниками, начальника відділу по роботі з громадськістю (колл-центр) або осіб, які виконують їх обов’язки, спрямовують за належністю звернення громадян, юридичних осіб, запити на публічну інформацію, надають відповіді підприємствам, установам, організаціям, громадянам.
5. Забезпечують формування електронної бази даних за зверненнями громадян за допомогою комп’ютерної програми електронного документообігу в локальній мережі Національного бюро.
6. Ведуть діловодство за зверненнями громадян.
7. Здійснюють підготовку матеріалів для своєчасного розгляду звернень громадян.
8. Готують статистичні дані про результати діяльності з обов’язковим зазначенням відомостей щодо кількості зареєстрованих заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення у розрізі кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро.
9. Забезпечують оприлюднення на офіційному веб-сайті Національного бюро узагальнених відомостей про організацію роботи із зверненнями громадян.
10. Вивчають, узагальнюють та поширюють позитивний досвід роботи, розробляють методичні матеріали щодо вдосконалення організації розгляду звернень громадян.
11. Здійснюють контроль за своєчасним наданням відповіді заявникам.
12. Забезпечують у межах своїх повноважень доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Управління.
13. Виконують інші функції, що випливають з покладених на Управління завдань.