Законодавча база

Акти законодавства:

 

1. Конституція України від 28 червня 1996 року, № 254к/96-ВР;

2. Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14.10.2014 № 1698-VII;

3. Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» від 14.10.2014 № 1699-VII;

4. Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII;

5. Кримінальний кодекс України, від 05.04.2001, № 2341-ІII;

6. Кримінальний процесуальний кодекс України , від 13.04.2012 №4651-VІ;

7. Цивільний кодекс України Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 435-IV;

8. Цивільний процесуальний кодекс України, від 18.03.2004, № 1618-ІV;

9. Господарський кодекс України від 16.01.2003, № 436-ІV;

10. Господарський процесуальний кодекс України, від 06.11.1991, N 1798-ХІІ;

11. Кодекс адміністративного судочинства України , від 06.07.2005, № 2747-ІV;

12. Кодекс України про адміністративні правопорушення , від 07.12.1984, № 8073-Х;

13. Закон України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII;

14. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18.02.1992 № 2135-XII;

15. Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996,№393/96-ВР.

 

Укази Президента України з діяльності Національного бюро:

 

1. Указ Президента України від 28 квітня 2016 року №182/2016 «Про присвоєння рангу державного службовця»;

2. Указ Президента України від 26 жовтня 2015 року № 606/2015 «Про внесення зміни до Переліку посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експерта з питань таємниць»;

3. Указ Президента України від 18 серпня 2015 року №478/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 липня 2015 року "Про додаткові заходи щодо запровадження безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом».

 

Постанови Кабінету Міністрів України з діяльності Національного бюро:

 

1. Постанова КМУ від 30 березня 2016 р. № 251 «Про встановлення розміру доплати за спеціальне звання осіб начальницького складу Національного антикорупційного бюро»;

2. Постанова КМУ від 18 грудня 2015 р. № 1167 «Про співвідношення між посадами начальницького складу і посадами державних службовців Національного антикорупційного бюро»;

3. Розпорядження від 4 листопада 2015 р. № 1140-р «Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують Національне антикорупційне бюро»;

4. Розпорядження від 7 травня 2015 р. № 438-р «Про забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України»;

5. Розпорядження від 21 грудня 2014 р. № 1250-р «Про затвердження членів комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Національного антикорупційного бюро України».

 

Нормативно – правові акти, прийняті Національним бюро:

 

1. Положення про конкурсну комісію з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад у Національному антикорупційному бюро України (затверджене Наказом Директора Національного антикорупційного бюро України від 15.05.2015 № 4-н);

2. Регламент конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад у Національному антикорупційному бюро України (затверджений Наказом Директора Національного антикорупційного бюро України від 22.05.2016 № 6-н);

3. Інструкція з діловодства у Національному антикорупційному бюро України (затверджена Наказом Директора Національного антикорупційного бюро України від 25.12.2015 № 61);

4. Положення про Приймальню громадян Національного антикорупційного бюро України і Порядку організації та проведення особистого прийому громадян посадовими особами у Національному антикорупційному бюро України (затверджене Наказом Директора Національного антикорупційного бюро України від 22.12.2015 № 52);

5. Наказ Директора Національного антикорупційного бюро України від 24.12.2015 № 56 про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національне антикорупційне бюро України;

6. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національне антикорупційне бюро України (затверджений Наказом Директора Національного антикорупційного бюро України від 24.12.2015 № 56);

7. Порядок складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є  Національне антикорупційне бюро України (затверджений Наказом Директора Національного антикорупційного бюро України від 08.02.2016 № 34);

8. Інструкція про порядок приймання, реєстрації, розгляду запитів на публічну інформацію у Національному антикорупційному бюро України (затверджена Наказом Директора Національного антикорупційного бюро України від 04.03.2016 № 54);

9. Порядок проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Національному антикорупційному бюро України (затверджений Наказом Директора Національного антикорупційного бюро України від 11.07.2016 № 189);

10. Правила внутрішнього розпорядку для осіб начальницького складу Національного антикорупційного бюро України (затверджені Наказом Директора Національного антикорупційного бюро України від 30.06.2016 № 167);

11. Правила внутрішнього службового розпорядку державних службовців Національного антикорупційного бюро України (затверджені загальними зборами (конференцією) державних службовців від 07.09.2016 № 2).

12. Кодекс етики працівників Національного антикорупційного бюро України.  

13. Наказ "Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Національного антикорупційного бюро України".

 

 

Міжнародні нормативно-правові акти:

 

1. Міжнародні багатосторонні договори України:

 

- Європейська конвенція про видачу правопорушників 1957 року (ратифікована 16.01.1998, набрала чинності 09.06.1998); 

- Додатковий протокол до Європейської конвенції про видачу правопорушників 1975 року (ратифікований 16.01.1998, набрав чинності 09.06.1998); 

- Другий додатковий протокол до Європейської конвенції про видачу правопорушників 1978 року (ратифікований 16.01.1998, набрав чинності 09.06.1998);

- Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року (ратифікована 16.01.1998, набрала чинності 09.06.1998); 

- Додатковий протокол до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1978 року (ратифікований 16.01.1998, набрав чинності 09.06.1998);

- Другий додатковий протокол до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 2001 року (ратифікований 01.06.2011, набрав чинності 01.01.2012);

- Європейська конвенція про нагляд за умовно засудженими або умовно звільненими правопорушниками 1964 року (ратифікована 22.09.1995, приєднання, набрала чинності з 29.12.1995);

- Європейська конвенція про міжнародну дійсність кримінальних вироків 1970 року (підписана 08.06.2000, ратифікована 26.09.2002, набрала чинності 12.06.2003);

- Європейська конвенція про передачу провадження у кримінальних справах 1972 року (приєднання України 22.09.1995, набрала чинності 29.12.1995);

- Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом 1977 року (ратифікована 17.01.2002, набрала чинності 14.06.2002);

- Протокол, що вносить зміни до Європейської конвенції про боротьбу з тероризмом, 2003 року (підписаний 15.05.2003, ратифікований 20.09.2006, чинний);

- Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом 1990 року (ратифікована 17.12.1997, набрала чинності 01.05.1998);

- Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 1993 року (ратифікована 10.11.1994, набрала чинності 14.04.1995);

- Протокол до Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22 січня 1993 року (ратифікований 03.03.1998, набрав чинності 17.09.1999);

- Конвенція про передачу осіб, які страждають психічними розладами, для проведення примусового лікування 1997 року (ратифікована 11.01.2000, набрала чинності 26.06.2000 );

- Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією 1999 року (ратифікована 18.10.2006, набрала чинності з 01.03.2010); 

- Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією 2003 року (ратифікований 18.10.2006, набрав чинності з 01.03.2010);

- Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності 2000 року (ратифікована 04.02.2004, набрала чинності 21.05.2004);

- Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію 2000 року (ратифікований 04.02.2004, набрав чинності 21.05.2004)

- Протокол проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю, що доповнює Конвенцію 2000 року (ратифікований 04.02.2004, набрав чинності для України з 21.05.2004);

- Конвенція Ради Європи про кіберзлочинність 2001 року (ратифікована 07,09,2005, набрала чинності з 01.07.2006);

- Додатковий протокол до Конвенції про кіберзлочинність, який стосується криміналізації дій расистського та ксенофобного характеру, вчинених через комп’ютерні системи, 2003 року (укладений 28.01.2003, ратифікований 21.07.2006, набрав чинності 01.04.2007);

- Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції 2003 року (підписана 31.10.2003, ратифікована 18.10.2006, набрала чинності 01.04.2010);

- Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми 2005 року (ратифікована 16.01.2008, набрала чинності 01.02.2008);

- Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму 2005 року (підписана 16.05.2005, ратифікована 17.11.2010, набрала чинності 01.06.2011);

- Концепція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (підписана 25.10.2007, ратифікована 20.06.2012, набрала чинності 01.12.2012).

 

2. Інші міжнародні багатосторонні договори, що містять елементи правової допомоги:

 

- Конвенція ООН про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами 1949 року (приєднання, набрала чинності 15.11.1954);

- Конвенція ООН про незастосування строку давності до військових злочинів і злочинів проти людства 1968 року (ратифікована 25.03.1969, набрала чинності 11.11.1970);

- Конвенція ООН про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден 1970 року (ратифікована 27.12.1971, набрала чинності 23.03.1972);

- Конвенція ООН про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації, 1971 року (ратифікована 16.01.1973, набрала чинності 26.01.1973);

- Протокол про боротьбу з незаконними актами насилля в аеропортах, які обслуговують міжнародну цивільну авіацію, що доповнює Конвенцію про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації, прийняту в Монреалі 23 вересня 1971 року (ратифікований 14.03.1989, набрав чинності 02.02.1990);

- Конвенція ООН про запобігання та покарання за злочини проти осіб, які користуються міжнародним захистом, у тому числі дипломатичних агентів, 1973 року (ратифікована 26.12.1975, набрала чинності 20.02.1977);

- Міжнародна конвенція ООН про боротьбу із захопленням заручників 1979 року (ратифікована 08.05.1987, набрала чинності 19.07.1987);

- Конвенція ООН про фізичний захист ядерного матеріалу 1980 року (ратифікована 05.05.1993, набрала чинності 05.08.1993);

- Конвенція ООН проти катувань та інших жорстоких або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання 1984 року (ратифікована 26.01.1987, набрала чинності 26.06.1987);

- Конвенція ООН про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки морського судноплавства, 1988 року (ратифікована 17.12.1993, набрала чинності 20.07.1994);

- Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року (ратифікована 25.04.1991, набрала чинності 27.11.1991);

- Міжнародна конвенція ООН про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців 1989 року (ратифікована 14.07.1993, набрала чинності 20.10.2001);

- Міжнародна конвенція ООН про боротьбу з бомбовим тероризмом 1997 року (приєднання 29.11.2001, набрала чинності 25.04.2002);

- Міжнародна конвенція ООН про боротьбу з фінансуванням тероризму 1999 року (ратифікована 12.09.2002, набрала чинності 05.01.2003);

- Конвенція Ради Європи про запобігання тероризму 2005 року (ратифікована 31.07.2006, набрала чинності 01.06.2007);

- Міжнародна конвенція ООН про боротьбу з актами ядерного тероризму 2005 року (затверджена 15.03.2006, набрала чинності 25.10.2007).

 

 

3. Міжнародні двосторонні договори України:

 

- Договір між Україною і Китайською Народною Республікою про правову допомогу у цивільних та кримінальних справах 1992 року (ратифікований 05.02.1993, набув чинності 19.01.1994);

- Договір між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах 1993 року (ратифікований 04.02.1994, набув чинності 14.08.1994);

- Договір між Україною і Литовською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року (ратифікований 17.12.93, набув чинності 19.12.94);

- Договір між Україною і Республікою Молдова про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах 1993 року (ратифікований 10.11.94, набув чинності 24.02.95);

- Договір між Україною та Республікою Грузія про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах 1995 року (ратифікований 22.11.95, набув чинності 05.12.96);

- Договір між Україною та Естонською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах 1995 року (ратифікований 22.11.95, набув чинності 17.05.96);

- Договір між Україною та Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах 1995 року (ратифікований 22.11.95, набув чинності 12.07.96);

- Договір між Україною та Монголією про правову допомогу у цивільних та кримінальних справах 1995 року (ратифікований 01.11.96, набув чинності 01.08.02);

- Договір між Україною та Канадою про взаємодопомогу у кримінальних справах 1996 року (ратифікований 17.12.97, набув чинності 01.03.99);

- Договір між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах 1998 року (ратифікований 10.02.00, набув чинності 27.02.01);

- Договір між Україною та Китайською Народною Республікою про екстрадицію 1998 року (ратифікований 21.10.99, набув чинності 13.07.00);

- Договір між Україною і Соціалістичною Республікою В’єтнам про правову допомогу і правові відносини в цивільних та кримінальних справах 2000 року (ратифікований 02.11.00, набув чинності 18.08.02);

- Договір між Україною та Федеративною Республікою Бразилія про взаємну правову допомогу у кримінальних справах 2002 року (ратифікований 06.03.03, набув чинності 24.10.06);

- Договір між Україною та Республікою Індія про взаємну правову допомогу в кримінальних справах 2002 року (ратифікований 06.03.03, набув чинності 12.09.03);

- Договір між Україною та Республікою Індія про видачу правопорушників 2002 року (ратифікований 06.03.03, набрав чинності 18.01.2007);

- Договір між Україною та Республікою Куба про правові відносини та правову допомогу в цивільних та кримінальних справах 2003 року (ратифікований 10.12.2003, набув чинності 06.01.2004);

- Угода між Україною та Гонконгом, Спеціальним Адміністративним районом Китайської Народної Республіки, про взаємну правову допомогу у кримінальних справах 2003 року (ратифікована 20.11.03, чинна);

- Договір між Україною та Корейською Народно-Демократичною Республікою про правову допомогу в цивільних та кримінальних справах 2003 року (ратифікований 04.06.04, набув чинності 17.12.04);

- Договір між Україною та Федеративною Республікою Бразилія про видачу правопорушників 2003 року (ратифікований 01.07.04, набув чинності 07.08.04);

- Договір між Україною та Республікою Панама про взаємну правову допомогу у кримінальних справах 2003 року (ратифікований 12.05.04, набув чинності 28.08.2004);

- Договір між Україною та Республікою Панама про видачу правопорушників 2003 року (ратифікований 12.05.04, набув чинності 28.08.04 );

- Договір між Україною та Ісламською Республікою Іран про видачу правопорушників 2004 року (ратифікований 06.07.05, набрав чинності 17.07.2008);

- Договір між Україною та Ісламською Республікою Іран про правові відносини та правову допомогу в цивільних і кримінальних справах 2004 року (ратифікований 07.09.05, набув чинності 31.08.07);

- Договір між Україною та Арабською Республікою Єгипет про видачу правопорушників 2004 року (ратифікований 22.06.05, набув чинності 19.01.06);

- Договір між Україною та Арабською Республікою Єгипет про взаємну правову допомогу у кримінальних справах 2004 року (ратифікований 22.06.05, набув чинності 19.01.06);

- Угода між Україною та Великою Соціалістичною Народною Лівійською Арабською Джамагирією про правову допомогу в цивільних і кримінальних справах 2008 року (ратифікована 10.06.2009, набрала чинності 12.07.09);

- Договір між Україною та Сирійською Арабською Республікою про правові відносини і взаємну правову допомогу в цивільних і кримінальних справах 2008 року (ратифікований 18.11.2009, набрав чинності 30.01.11);

- Договір між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами про видачу правопорушників 2012 року (ратифікований 05.06.2013, набуває чинності 20.02.2014);

- Договір між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами про взаємну правову допомогу у кримінальних справах 2013 року (ратифікований 19.06.2013, набуває чинності 20.02.2014).

 

3. Міжвідомчі договори:

 

- Меморандум про взаєморозуміння між Консультативною місією Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України і Національним антикорупційним бюро України 2016 року;

- Меморандум про взаєморозуміння між Центральним антикорупційним бюро Республіки Польща і Національним антикорупційним бюро України 2016 року.