Законодавча база

Акти законодавства:

 

1. Конституція України від 28 червня 1996 року, № 254к/96-ВР;

2. Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14.10.2014 № 1698-VII;

3. Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» від 14.10.2014 № 1699-VII;

4. Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII;

5. Кримінальний кодекс України, від 05.04.2001, № 2341-ІII;

6. Кримінальний процесуальний кодекс України , від 13.04.2012 №4651-VІ;

7. Цивільний кодекс України Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 435-IV;

8. Цивільний процесуальний кодекс України, від 18.03.2004, № 1618-ІV;

9. Господарський кодекс України від 16.01.2003, № 436-ІV;

10. Господарський процесуальний кодекс України, від 06.11.1991, N 1798-ХІІ;

11. Кодекс адміністративного судочинства України , від 06.07.2005, № 2747-ІV;

12. Кодекс України про адміністративні правопорушення , від 07.12.1984, № 8073-Х;

13. Закон України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII;

14. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18.02.1992 № 2135-XII;

15. Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996,№393/96-ВР.

16. Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-XII;

17. Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI;

18. Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII;

19. Закон України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI;

20. Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» від 23.12.1993 № 3782-XII;

21. Закон України «Про державну таємницю» від 21.01.1994 № 3855-XII;

22. Закон України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» від 23.12.1993 № 3781-XII;

23. Закон України «Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України» від 22.02.2006 № 3460-IV;

24. Закон України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII;

25. Закон України «Про очищення влади» від 16.09.2014 № 1682-VII;

26. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI;

27. Закон України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 № 2121-III;

28. Закон України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 № 5178-VI;

29. Закон України «Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави» від 19.06.2003 № 975-IV.

 

 

Укази Президента України з діяльності Національного бюро:

 

1. Указ Президента України від 28 квітня 2016 року №182/2016 «Про присвоєння рангу державного службовця»;

2. Указ Президента України від 26 жовтня 2015 року № 606/2015 «Про внесення зміни до Переліку посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експерта з питань таємниць»;

3. Указ Президента України від 18 серпня 2015 року №478/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 липня 2015 року "Про додаткові заходи щодо запровадження безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом».

4. Указ Президента України «Питання Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України» від 15.05.2015 № 272/2015;

5. Указ Президента України «Про державну охорону Національного антикорупційного бюро України» від 25.05.2015 № 284/2015.

 

Постанови Кабінету Міністрів України з діяльності Національного бюро:

 

1. Постанова КМУ від 30 березня 2016 р. № 251 «Про встановлення розміру доплати за спеціальне звання осіб начальницького складу Національного антикорупційного бюро»;

2. Постанова КМУ від 18 грудня 2015 р. № 1167 «Про співвідношення між посадами начальницького складу і посадами державних службовців Національного антикорупційного бюро»;

3. Розпорядження від 4 листопада 2015 р. № 1140-р «Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують Національне антикорупційне бюро»;

4. Розпорядження від 7 травня 2015 р. № 438-р «Про забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України»;

5. Розпорядження від 21 грудня 2014 р. № 1250-р «Про затвердження членів комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Національного антикорупційного бюро України».

 

Нормативно – правові акти, прийняті Національним бюро:

 

1. Наказ № 4-н від 15.05.2015 «Про положення про конкурсну комісію з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад у Національному антикорупційному бюро України»;

2. Наказ №123-О від 31.05.2017 «Про затвердження Порядку проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Національному антикорупційному бюро України» (зі змінами):

3. Наказ №142 від 29.11.2019 «Про затвердження Положення про Управління внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України»;

4. Наказ № 26 від 19.02.2019 «Про затвердження Інструкції з діловодства у Національному антикорупційному бюро України» (зі змінами):

5. Наказ № 83 від 20.04.2018 «Про затвердження розміру  фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національне антикорупційне бюро України, та Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національне антикорупційне бюро України (зі змінами):

6. Наказ № 167 від 30.06.2016 «Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку для осіб начальницького складу Національного антикорупційного бюро України» (зі змінами):

7. Наказ № 242 від 01.09.2016 «Про затвердження Кодексу професійної етики працівників Національного антикорупційного бюро України» (зі змінами):

8. Наказ № 127 від 08.12.2020 «Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у Національному антикорупційному бюро України» (зі змінами):

9. Наказ № 116 від 01.09.2021 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за дотриманням працівниками Національного антикорупційного бюро України законодавства про конфлікт інтересів»

10. Наказ № 4 від 23.10.2015 «Про затвердження Інструкції про порядок проведення службового розслідування стосовно працівників Національного антикорупційного бюро України»  (зі змінами):

11. Наказ № 53-О від 02.03.2017 «Про затвердження Положення про Приймальню громадян Національного антикорупційного бюро України і Порядку організації та проведення особистого прийому громадян посадовими особами у Національному антикорупційному бюро України» (зі змінами):

12. Наказ № 51 від 26.03.2019 «Про затвердження Положення про службове посвідчення працівника Національного антикорупційного бюро України» (зі змінами):

13. Наказ № 126 від 30.11.2020 «Про затвердження Порядку складання Присяги особами начальницького складу Національного антикорупційного бюро України»;

14. Наказ №142 від 09.07.2018 «Про затвердження Графіку особистого прийому громадян Директором Національного антикорупційного бюро України та іншими працівниками» (зі змінами):

15. Наказ № 166 від 16.08.2018 «Про затвердження Порядку проведення заліків з фізичної підготовки серед осіб, які обіймають посади детективів і старших детективів Національного антикорупційного бюро України»;

16. Наказ № 206 від 19.10.2018 «Про затвердження Інструкції про порядок забезпечення доступу до публічної інформації у Національному антикорупційному бюро України» (зі змінами):

 17. Наказ № 141 від 29.12.2020 «Про затвердження Інструкції про порядок розгляду звернень громадян, повідомлень, поданих в порядку Закону України «Про запобігання корупції», заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення або необґрунтовані активи, депутатських запитів, звернень і вимог народних депутатів України, адвокатських запитів у Національному антикорупційному бюро України та його територіальних управліннях»; 

 18. Наказ № 71 від 21.05.2019 «Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Національне антикорупційне бюро України» (зі змінами):

  19. Наказ № 67 від 21.05.2021 «Про затвердження Порядку роботи спеціальної телефонної лінії Національного антикорупційного бюро України»;

  20. Наказ № 45-А від 30.04.2020 «Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Національного антикорупційного бюро України» (зі змінами):

21. Наказ № 65-А від 18.06.2020 «Про відновлення звичайного режиму роботи у Національному антикорупційному бюро України»;

 22. Наказ № 75 від 08.07.2020 «Про затвердження Положення про Управління по роботі з громадськістю Національного антикорупційного бюро України» (зі змінами):

 23. Наказ № 77 від 14.07.2020 «Про затвердження складу та Положення про Дисциплінарну комісію Національного антикорупційного бюро України» (зі змінами):

24.  Правила внутрішнього службового розпорядку державних службовців Національного антикорупційного бюро України (затверджені загальними зборами (конференцією) державних службовців (від 07.09.2016 № 2)(зі змінами):

25. Наказ № 128 від 20.05.2016 «Про затвердження переліку тестових питань для проведення кваліфікаційного іспиту (тестування)» (зі змінами):

26. Наказ № 192-О від 05.10.2017 «Про заохочувальні відзнаки Національного антикорупційного бюро України»;

27. Наказ № 99 від 01.09.2020 «Про затвердження Інструкції з організації та проведення психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа у діяльності Національного антикорупційного бюро України»;

28.  Наказ №6-н від 22.05.2015 «Про регламент конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад у Національному антикорупційному бюро України» (зі змінами):

29. Наказ №133 від 16.12.2020 «Про затвердження Положення про відділ по роботі з громадськістю (колл-центр) Управління по роботі з громадськістю Національного антикорупційного бюро України»;

30.  Наказ №79 «Про затвердження складу Конкурсної комісії № 1 з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад у Національному антикорупційному бюро України» від 14.06.2021 (зі змінами):

31.  Наказ №80 «Про затвердження складу Конкурсної комісії № 2 з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад у Національному антикорупційному бюро України» від 14.06.2021;

32. Наказ №81 «Про затвердження складу Конкурсної комісії № 3 з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад у Національному антикорупційному бюро України» від 14.06.2021 (зі змінами):

33. Наказ № 112 від 20.08.2021 «Про затвердження Положення про відділ по роботі зі свідками та заявниками Управління по роботі з громадськістю Національного антикорупційного бюро України».

 

 

Стратегічний та Операційний плани діяльності з внутрішнього аудиту

 

1. Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2020 рік Національного антикорупційного бюро України.

2. Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2020-2022 роки Національного антикорупційного бюро України.

3. Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2021 рік Національного антикорупційного бюро України.

 

 

Спільні накази, укладені Національним бюро:

 

1. Порядок взаємодії Національного антикорупційного бюро України та Міністерства внутрішніх справ щодо обміну інформації з питань обліку осіб, оголошених у розшук (від 24.04.2017 року №99-0/335);
2. Єдині принципи зовнішньої комунікації між Національним антикорупційним бюро України та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (від 27.07.2017 року №157-0);
3. Наказ "Про затвердження Порядку взаємодії Національного антикорупційного бюро України та Міністерства внутрішніх справ України щодо використання інформаційних ресурсів єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України".

 

Міжнародні нормативно-правові акти:

 

1. Міжнародні багатосторонні договори України:

 

- Європейська конвенція про видачу правопорушників 1957 року (ратифікована 16.01.1998, набрала чинності 09.06.1998); 

- Додатковий протокол до Європейської конвенції про видачу правопорушників 1975 року (ратифікований 16.01.1998, набрав чинності 09.06.1998); 

- Другий додатковий протокол до Європейської конвенції про видачу правопорушників 1978 року (ратифікований 16.01.1998, набрав чинності 09.06.1998);

- Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року (ратифікована 16.01.1998, набрала чинності 09.06.1998); 

- Додатковий протокол до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1978 року (ратифікований 16.01.1998, набрав чинності 09.06.1998);

- Другий додатковий протокол до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 2001 року (ратифікований 01.06.2011, набрав чинності 01.01.2012);

- Європейська конвенція про нагляд за умовно засудженими або умовно звільненими правопорушниками 1964 року (ратифікована 22.09.1995, приєднання, набрала чинності з 29.12.1995);

- Європейська конвенція про міжнародну дійсність кримінальних вироків 1970 року (підписана 08.06.2000, ратифікована 26.09.2002, набрала чинності 12.06.2003);

- Європейська конвенція про передачу провадження у кримінальних справах 1972 року (приєднання України 22.09.1995, набрала чинності 29.12.1995);

- Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом 1977 року (ратифікована 17.01.2002, набрала чинності 14.06.2002);

- Протокол, що вносить зміни до Європейської конвенції про боротьбу з тероризмом, 2003 року (підписаний 15.05.2003, ратифікований 20.09.2006, чинний);

- Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом 1990 року (ратифікована 17.12.1997, набрала чинності 01.05.1998);

- Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 1993 року (ратифікована 10.11.1994, набрала чинності 14.04.1995);

- Протокол до Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22 січня 1993 року (ратифікований 03.03.1998, набрав чинності 17.09.1999);

- Конвенція про передачу осіб, які страждають психічними розладами, для проведення примусового лікування 1997 року (ратифікована 11.01.2000, набрала чинності 26.06.2000 );

- Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією 1999 року (ратифікована 18.10.2006, набрала чинності з 01.03.2010); 

- Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією 2003 року (ратифікований 18.10.2006, набрав чинності з 01.03.2010);

- Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності 2000 року (ратифікована 04.02.2004, набрала чинності 21.05.2004);

- Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію 2000 року (ратифікований 04.02.2004, набрав чинності 21.05.2004)

- Протокол проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю, що доповнює Конвенцію 2000 року (ратифікований 04.02.2004, набрав чинності для України з 21.05.2004);

- Конвенція Ради Європи про кіберзлочинність 2001 року (ратифікована 07,09,2005, набрала чинності з 01.07.2006);

- Додатковий протокол до Конвенції про кіберзлочинність, який стосується криміналізації дій расистського та ксенофобного характеру, вчинених через комп’ютерні системи, 2003 року (укладений 28.01.2003, ратифікований 21.07.2006, набрав чинності 01.04.2007);

- Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції 2003 року (підписана 31.10.2003, ратифікована 18.10.2006, набрала чинності 01.04.2010);

- Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми 2005 року (ратифікована 16.01.2008, набрала чинності 01.02.2008);

- Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму 2005 року (підписана 16.05.2005, ратифікована 17.11.2010, набрала чинності 01.06.2011);

- Концепція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (підписана 25.10.2007, ратифікована 20.06.2012, набрала чинності 01.12.2012).

 

2. Інші міжнародні багатосторонні договори, що містять елементи правової допомоги:

 

- Конвенція ООН про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами 1949 року (приєднання, набрала чинності 15.11.1954);

- Конвенція ООН про незастосування строку давності до військових злочинів і злочинів проти людства 1968 року (ратифікована 25.03.1969, набрала чинності 11.11.1970);

- Конвенція ООН про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден 1970 року (ратифікована 27.12.1971, набрала чинності 23.03.1972);

- Конвенція ООН про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації, 1971 року (ратифікована 16.01.1973, набрала чинності 26.01.1973);

- Протокол про боротьбу з незаконними актами насилля в аеропортах, які обслуговують міжнародну цивільну авіацію, що доповнює Конвенцію про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації, прийняту в Монреалі 23 вересня 1971 року (ратифікований 14.03.1989, набрав чинності 02.02.1990);

- Конвенція ООН про запобігання та покарання за злочини проти осіб, які користуються міжнародним захистом, у тому числі дипломатичних агентів, 1973 року (ратифікована 26.12.1975, набрала чинності 20.02.1977);

- Міжнародна конвенція ООН про боротьбу із захопленням заручників 1979 року (ратифікована 08.05.1987, набрала чинності 19.07.1987);

- Конвенція ООН про фізичний захист ядерного матеріалу 1980 року (ратифікована 05.05.1993, набрала чинності 05.08.1993);

- Конвенція ООН проти катувань та інших жорстоких або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання 1984 року (ратифікована 26.01.1987, набрала чинності 26.06.1987);

- Конвенція ООН про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки морського судноплавства, 1988 року (ратифікована 17.12.1993, набрала чинності 20.07.1994);

- Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року (ратифікована 25.04.1991, набрала чинності 27.11.1991);

- Міжнародна конвенція ООН про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців 1989 року (ратифікована 14.07.1993, набрала чинності 20.10.2001);

- Міжнародна конвенція ООН про боротьбу з бомбовим тероризмом 1997 року (приєднання 29.11.2001, набрала чинності 25.04.2002);

- Міжнародна конвенція ООН про боротьбу з фінансуванням тероризму 1999 року (ратифікована 12.09.2002, набрала чинності 05.01.2003);

- Конвенція Ради Європи про запобігання тероризму 2005 року (ратифікована 31.07.2006, набрала чинності 01.06.2007);

- Міжнародна конвенція ООН про боротьбу з актами ядерного тероризму 2005 року (затверджена 15.03.2006, набрала чинності 25.10.2007).

 

3. Міжнародні двосторонні договори України:

 

- Договір між Україною і Китайською Народною Республікою про правову допомогу у цивільних та кримінальних справах 1992 року (ратифікований 05.02.1993, набув чинності 19.01.1994);

- Договір між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах 1993 року (ратифікований 04.02.1994, набув чинності 14.08.1994);

- Договір між Україною і Литовською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року (ратифікований 17.12.93, набув чинності 19.12.94);

- Договір між Україною і Республікою Молдова про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах 1993 року (ратифікований 10.11.94, набув чинності 24.02.95);

- Договір між Україною та Республікою Грузія про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах 1995 року (ратифікований 22.11.95, набув чинності 05.12.96);

- Договір між Україною та Естонською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах 1995 року (ратифікований 22.11.95, набув чинності 17.05.96);

- Договір між Україною та Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах 1995 року (ратифікований 22.11.95, набув чинності 12.07.96);

- Договір між Україною та Монголією про правову допомогу у цивільних та кримінальних справах 1995 року (ратифікований 01.11.96, набув чинності 01.08.02);

- Договір між Україною та Канадою про взаємодопомогу у кримінальних справах 1996 року (ратифікований 17.12.97, набув чинності 01.03.99);

- Договір між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах 1998 року (ратифікований 10.02.00, набув чинності 27.02.01);

- Договір між Україною та Китайською Народною Республікою про екстрадицію 1998 року (ратифікований 21.10.99, набув чинності 13.07.00);

- Договір між Україною і Соціалістичною Республікою В’єтнам про правову допомогу і правові відносини в цивільних та кримінальних справах 2000 року (ратифікований 02.11.00, набув чинності 18.08.02);

- Договір між Україною та Федеративною Республікою Бразилія про взаємну правову допомогу у кримінальних справах 2002 року (ратифікований 06.03.03, набув чинності 24.10.06);

- Договір між Україною та Республікою Індія про взаємну правову допомогу в кримінальних справах 2002 року (ратифікований 06.03.03, набув чинності 12.09.03);

- Договір між Україною та Республікою Індія про видачу правопорушників 2002 року (ратифікований 06.03.03, набрав чинності 18.01.2007);

- Договір між Україною та Республікою Куба про правові відносини та правову допомогу в цивільних та кримінальних справах 2003 року (ратифікований 10.12.2003, набув чинності 06.01.2004);

- Угода між Україною та Гонконгом, Спеціальним Адміністративним районом Китайської Народної Республіки, про взаємну правову допомогу у кримінальних справах 2003 року (ратифікована 20.11.03, чинна);

- Договір між Україною та Корейською Народно-Демократичною Республікою про правову допомогу в цивільних та кримінальних справах 2003 року (ратифікований 04.06.04, набув чинності 17.12.04);

- Договір між Україною та Федеративною Республікою Бразилія про видачу правопорушників 2003 року (ратифікований 01.07.04, набув чинності 07.08.04);

- Договір між Україною та Республікою Панама про взаємну правову допомогу у кримінальних справах 2003 року (ратифікований 12.05.04, набув чинності 28.08.2004);

- Договір між Україною та Республікою Панама про видачу правопорушників 2003 року (ратифікований 12.05.04, набув чинності 28.08.04 );

- Договір між Україною та Ісламською Республікою Іран про видачу правопорушників 2004 року (ратифікований 06.07.05, набрав чинності 17.07.2008);

- Договір між Україною та Ісламською Республікою Іран про правові відносини та правову допомогу в цивільних і кримінальних справах 2004 року (ратифікований 07.09.05, набув чинності 31.08.07);

- Договір між Україною та Арабською Республікою Єгипет про видачу правопорушників 2004 року (ратифікований 22.06.05, набув чинності 19.01.06);

- Договір між Україною та Арабською Республікою Єгипет про взаємну правову допомогу у кримінальних справах 2004 року (ратифікований 22.06.05, набув чинності 19.01.06);

- Угода між Україною та Великою Соціалістичною Народною Лівійською Арабською Джамагирією про правову допомогу в цивільних і кримінальних справах 2008 року (ратифікована 10.06.2009, набрала чинності 12.07.09);

- Договір між Україною та Сирійською Арабською Республікою про правові відносини і взаємну правову допомогу в цивільних і кримінальних справах 2008 року (ратифікований 18.11.2009, набрав чинності 30.01.11);

- Договір між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами про видачу правопорушників 2012 року (ратифікований 05.06.2013, набуває чинності 20.02.2014);

- Договір між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами про взаємну правову допомогу у кримінальних справах 2013 року (ратифікований 19.06.2013, набуває чинності 20.02.2014).

 

3. Міжвідомчі договори:

 

- Меморандум про взаєморозуміння між Консультативною місією Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України і Національним антикорупційним бюро України 2016 року;

- Меморандум про взаєморозуміння між Центральним антикорупційним бюро Республіки Польща і Національним антикорупційним бюро України 2016 року.