Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма 4-1д)