Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2 д)