«Звіт про власний капітал» (форма N 4-дс за 2018 рік)