Перелік питань до кваліфікаційного іспиту

Перший рівень

Закон України Про державну службу  zakon_ukrayiny_pro_derzhavnu_sluzhbu.pdf

Закон України Про запобігання корупції   nazk.pdf

Конституція України  konstytuciya_ukrayiny.pdf

Про Національне антикорупційне бюро України nabu.pdf

Другий рівень

Закон України Про оперативно-розшукову діяльність  pro_operatyvno_rozshukovu_diyalnist.pdf

Кримінальний кодекс України частина 1 kk-1.pdf

Кримінальний кодекс України частина 2 kk-2.pdf

Кримінальний кодекс України частина 3 kk-3.pdf

Кримінальний процесуальний кодекс України частина 1  kpk_-1.pdf

Кримінальний процесуальний кодекс України частина 2 kpk_-2.pdf

Закон України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду» (запитання за цим Законом включені до запитань по КПК України)

Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, затверджене Наказом Генерального прокурора від 30.06.2020 № 298

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та Протоколів до неї, а також національне законодавство у цій сфері  konvenciya_pro_zahyst_prav_lyudyny.pdf