Перелік питань до кваліфікаційного іспиту

Перший рівень

Закон України Про державну службу  pro_derzhsluzhbu.pdf

Закон України Про запобігання корупції   pro_zapobigannya_korupciyi.pdf

Конституція України  konstytuciya_ukrayiny.pdf

Про Національне антикорупційне бюро України  nabu.pdf

Другий рівень

Закон України Про оперативно-розшукову діяльність  pro_operatyvno_rozshukovu_diyalnist.pdf

Кримінальний кодекс України частина 1  kku_1.pdf

Кримінальний кодекс України частина 2  kku_2.pdf

Кримінальний кодекс України частина 3  kku_3.pdf

Кримінальний процесуальний кодекс України частина 1  kpk_1.pdf

Кримінальний процесуальний кодекс України частина 2  kpk_2.pdf

Закон України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду» (запитання за цим Законом включені до запитань по КПК України)

Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затверджене Наказом Генерального прокурора України від 06.04.2016 № 139 (запитання за цим Положенням включені до запитань по КПК України)

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та Протоколів до неї, а також національне законодавство у цій сфері  konvenciya_pro_zahyst_prav_lyudyny.pdf