Перелік питань до кваліфікаційного іспиту

Перший рівень

Закон України Про державну службу  1_new.pdf

Закон України Про запобігання корупції  2_new.pdf

Конституція України  3_new.pdf

Про Національне антикорупційне бюро України   4_new.pdf

Другий рівень

Закон України Про оперативно-розшукову діяльність  5_new.pdf

Кримінальний кодекс України частина 1  kku_1.pdf

Кримінальний кодекс України частина 2  kku_2.pdf

Кримінальний кодекс України частина 3  kku_3.pdf

Кримінальний процесуальний кодекс України частина 1 kpku-1.pdf

Кримінальний процесуальний кодекс України частина 2  kpku_2.pdf

 

Закон України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду» (запитання за цим Законом включені до запитань по КПК України)

Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затверджене Наказом Генерального прокурора України від 06.04.2016 № 139 (запитання за цим Положенням включені до запитань по КПК України)

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та Протоколів до неї, а також національне законодавство у цій сфері  13_new.pdf