Управління інформаційних технологій

Функціями Управління інформаційних технологій є:

1. організація робіт з підтримки та розвитку інформаційно-аналітичної системи Національного бюро відповідно Стратегії розвитку ІАС НАБУ;

2. організація розвитку та супроводження інформаційно-аналітичних систем з підтримки оперативно-розшукової діяльності та досудових розслідувань, організація надійної та безперебійної роботи інформаційних систем, серверного, мережевого обладнання, системного програмного забезпечення;

3. управління інформаційно-технічними проектами Національного бюро на всіх стадіях життєвого циклу, управління строками, якістю, змінами та ризиками проектів;

4. взаємодія з державними органами і здійснення заходів щодо адміністрування і функціонування доступу співробітників Національного бюро до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування;

5. завантаження отриманої відповідно до протоколів про обмін інформації з загальнодержавних реєстрів та баз даних до сховища;

6. моніторинг роботи та продуктивності баз даних, мережевої інфраструктури, управління інцидентами;

7. організація забезпечення надійної та безперебійної роботи інформаційних систем Національного бюро, усунення аварійних ситуацій і відновлення їх роботи, забезпечення підтримки і супроводу програмних продуктів сторонніх виробників, налаштування та адміністрування баз даних, систем мережевого захисту інформації та інших інформаційних систем, забезпечення працездатності інтернет вузла Національного бюро, функціонування інформаційних каналів зв’язку;

8. організація придбання, обслуговування і ремонту серверного та мережевого обладнання, апаратно-програмних, програмно-технічних комплексів, забезпечення безперебійної роботи середовища віртуальних серверів Національного бюро;

9. технічна підтримка працівників Національного бюро в системі Help-Desk та по телефону, моніторинг та контроль за безперебійною роботою оргтехніки, управління зверненнями працівників Національного бюро, інвентаризація обладнання, програмного забезпечення та ліцензій на програмне забезпечення;

10. супроводження прикладного програмного забезпечення загального користування, здійснення заходів щодо початкової інсталяції та подальшого налагодження програмного забезпечення серверів баз даних та серверних компонентів програмно-технічних комплексів;

11. налагодження співробітництва, взаємодії та інформаційного обміну з органами державної влади, компетентними органами іноземних держав і міжнародними організаціями в питаннях, що входять до компетенції Управління, участь у підготовці протоколів про обмін інформацією;

12. участь у розробці тендерних вимог до програмно-технічних рішень, серверного, мережевого обладнання, інформаційно-аналітичних систем, підготовка та супровід договорів з сторонніми організаціями щодо питань з придбання, розвитку та супроводження інформаційно-аналітичних систем, придбання, ремонту та обслуговування серверного обладнання, баз даних та обладнання збереження даних;

13. розробка методичних документів щодо використання інформаційно-аналітичних систем, розробка проектів відомчих організаційно-розпорядчих документів, підготовка наказів про функціонування інформаційно-аналітичних систем, забезпечення їх методологічної цілісності та відповідності чинному законодавству;

14. участь у зборі і аналізі інформації щодо надійності і сумісності складових програмно-технічних комплексів, здійснення заходів в межах компетенції Управління з захисту персональних даних та захисту інформації в частині контролю за порушенням цілісності та забезпеченням режиму доступу до інформації, за виконанням працівниками Національного бюро вимог, норм, правил, інструкцій з захисту інформації відповідно до визначеної політики безпеки інформації;

15. взаємодія зі співробітниками підрозділів Національного бюро (користувачами апаратно-програмних комплексів та інформаційних систем) при налаштуванні, тестуванні, усуненні несправностей під час експлуатації.