Управління зовнішніх комунікацій

Основними функціями Управління є:

- Розробка комунікаційної стратегії, складання відповідних графіків комунікаційних заходів та подання їх на затвердження Директору Національного бюро або заступнику Директора, згідно з розподілом обов’язків.

- Розробка та імплементація перспективних і поточних планів комунікацій Національного бюро.

- Реагування на кризові ситуації чи репутаційні загрози, включаючи прогнозування і планування ризиків, систему швидкого оповіщення та реагування.

- Розробка та підтримка в актуальному стані календарних планів медійних, освітніх, дискусійних та інших масових заходів. 

- Висвітлення у ЗМІ інформації про діяльність Національного бюро.

- Адміністрування та інформаційне наповнення офіційної веб-сторінки Національного бюро та сторінок у соціальних мережах відповідно до встановленого порядку.

- Підготовка, організація і проведення заходів для ЗМІ (прес-конференцій, брифінгів, інтерв’ю тощо), а також презентаційних, освітніх, дискусійних та інших публічних заходів.

- Моніторинг та аналіз медіа-простору з метою ефективного реагування на репутаційні загрози для Національного бюро та оцінювання ефективності роботи Управління.

- Підтримка системних комунікацій з представниками ЗМІ, створення та підтримка в актуальному стані баз ЗМІ та інших зацікавлених сторін, формування ключової групи журналістів.

-  Розробка, виготовлення, замовлення інформаційних матеріалів про Національне бюро та їх розповсюдження.

-  Розробка та реалізація освітніх програм і платформ для зовнішніх аудиторій.

- Розробка, виготовлення унікального інфографічного контенту про діяльність Національного бюро для подальшого розміщення на офіційній веб-сторінці Національного бюро та ЗМІ.

- Підвищення обізнаності громадян України, журналістів, міжнародного суспільства (міжнародних партнерів) та інших тощо цільових аудиторій про діяльність Національного бюро, його завдання, підслідність, досягнення тощо.

- Забезпечення каналів та інструментів для підтримання постійних двосторонніх комунікацій з усіма зацікавленими сторонами Національного бюро, включно з неурядовими організаціями, експертним середовищем, міжнародними організаціями тощо.

- Відстеження і за необхідності проведення соціологічних досліджень, опитувань та інших видів аналітичних звітів і матеріалів про діяльність Національного бюро та перебіг антикорупційної реформи в Україні.

-  Підготовка та оприлюднення звіту про діяльність Національного бюро відповідно до статті 30 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України».

-  Взаємодія з міжнародними організаціями з метою залучення міжнародної технічної допомоги. 

-  Залучення до участі у публічних заходах Національного бюро провідних національних та міжнародних експертів, науковців, спеціалістів, фахівців, діяльність яких пов’язана із боротьбою з корупцією.

-  Підготовка та надання у встановленому порядку пропозицій для формування кошторису Національного бюро за компетенцією діяльності Управління.

-  Відповідає за організацію доступу до публічної інформації у формі відкритих даних у встановленому порядку.