Підслідність

Підслідність НАБУ

Стаття 191 Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Стаття 2062 Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації.

Стаття 209 Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Стаття 210 Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням (станом на 01.01.2024 > 1 514 000 грн).

Стаття 211 Видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону.

Стаття 354 Підкуп працівника підприємства, установи чи організації (стосовно працівників юридичних осіб публічного права).

Стаття 364 Зловживання владою або службовим становищем (наприклад, свідоме порушення закону всупереч інтересам служби з метою отримання для себе або інших осіб матеріальних благ, якщо це спричинило матеріальну шкоду державі на суму, яка в 100 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян (станом на 01.01.2024 > 151 400 грн).

Стаття 3661 {Статтю 366-1 виключено на підставі Закону № 1074-IX від 04.12.2020}

Стаття 3662  Декларування недостовірної інформації (станом на 01.01.2024 > 6 056 000 грн).

Стаття 3663 Неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Стаття 368 Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Стаття 3682 {Статтю 368-2 визнано такою, що не відповідає Конституції України (є неконституційною), згідно з Рішенням Конституційного Суду № 1-р/2019 від 26.02.2019}

Стаття 3685 Незаконне збагачення (набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на 6500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи (станом на 01.01.2024 > 9 841 000 грн).

Стаття 369 Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.

Стаття 3692 Зловживання впливом.

Стаття 410 Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем.

Та інші кримінальні правопорушення.

Особи, підслідні НАБУ

 • Президент України, повноваження якого припинено
 • радники і помічники Президента України
 • Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим його перший заступник та заступник
 • народні депутати України
 • радники і помічники Голови Верховної Ради України
 • депутати Верховної Ради АРК
 • Прем’єр-міністр України
 • радники і помічники Прем’єр-міністра України
 • члени Кабінету Міністрів України
 • перші заступники та заступник міністрів
 • державні службовці, посади яких віднесені до категорії «А»
 • члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
 • члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
 • Голова Національного агентства з питань запобігання корупції, його заступник
 • члени Антимонопольного комітету України
 • Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України
 • Голова Фонду державного майна України, його перший заступник та заступники
 • члени Центральної виборчої комісії
 • члени Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 • Голова Національного банку України, його перший заступник та заступник;
 • члени Ради Національного банку України
 • посадові особи митної служби, яким присвоєно спеціальне звання державного радника податкових і митних справ III рангу і вище
 • посадові особи органів державної податкової служби, яким присвоєно спеціальне звання державного радника податкових і митних справ III рангу і вище
 • керівники суб’єкта великого підприємництва, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків
 • Секретар РНБО, його перший заступник та заступники
 • Генеральний прокурор, його перший заступник та заступники (крім керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на правах самостійного структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора)
 • керівники підрозділів Офісу Генерального прокурора
 • заступники керівників підрозділів, прокурори Офісу Генерального прокурора (у тому числі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на правах самостійного структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора)
 • керівники обласних прокуратур, їхні перші заступники та заступники
 • керівники підрозділів обласної прокуратури
 • особи вищого начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, органів та підрозділів цивільного захисту, вищого складу Національної поліції
 • військовослужбовці вищого офіцерського складу ЗСУ, СБУ, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Національної гвардії та інших офіційних військових формувань
 • Директор Бюро економічної безпеки України та його заступники
 • судді (крім суддів Вищого антикорупційного суду)
 • судді Конституційного Суду України
 • присяжні (під час виконання ним обов’язків у суді)
 • Голова, заступники Голови, члени, інспектори Вищої ради правосуддя
 • Голова, заступники Голови, члени, інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
 • депутати обласної ради
 • депутати міської ради міст Києва та Севастополя
 • посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до першої та другої категорій посад
 • інші службові особи державних та правоохоронних органів, військового формування, органу місцевого самоврядування, суб’єкта господарювання, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків, які вчинили злочин, підслідний Національному бюро, якщо розмір предмета кримінального правопорушення, передбаченого статтями 354 (стосовно працівників юридичних осіб публічного права), 368, 369, 369-2 Кримінального кодексу України, у п’ятсот і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на час вчинення кримінального правопорушення, а також предмет кримінального правопорушення або розмір завданої шкоди у кримінальних правопорушеннях, передбачених статтями 191, 206-2, 209, 210, 211, 364, 410 Кримінального кодексу України, у дві тисячі і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на час вчинення кримінального правопорушення (якщо кримінальне правопорушення вчинено службовою особою державного органу, правоохоронного органу, військового формування, органу місцевого самоврядування, суб’єкта господарювання, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків)

Кримінальне правопорушення, передбачене статтею 369, частиною першою статті 369-2 Кримінального кодексу України, вчинено щодо службової особи, визначеної у частині четвертій статті 18 Кримінального кодексу України або у пункті 1 цієї частини.

Прокурор, який здійснює нагляд за досудовими розслідуваннями, які проводяться детективами Національного антикорупційного бюро України, своєю постановою може віднести кримінальне провадження у кримінальних правопорушеннях, передбачених абзацом першим цієї частини, до підслідності детективів Національного антикорупційного бюро України, якщо відповідним кримінальним правопорушенням було заподіяно або могло бути заподіяно тяжкі наслідки охоронюваним законом свободам та інтересам фізичної або юридичної особи, а також державним чи суспільним інтересам. Під тяжкими наслідками слід розуміти заподіяння шкоди життєво важливим інтересам суспільства та держави, зокрема державному суверенітету, територіальній цілісності України, реалізації конституційних прав, свобод і обов’язків трьох і більше осіб.

Детективи Національного антикорупційного бюро України з метою попередження, виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень, які віднесені цією статтею до його підслідності, за рішенням Директора Національного антикорупційного бюро України та за погодженням із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури можуть також розслідувати кримінальні правопорушення, які віднесені до підслідності слідчих інших органів.