Антикорупційна програма

Форма повідомлення про невідповідність процесів, що здійснюються у Національному бюро, антикорупційній програмі Національного антикоруційного бюро України та стандарту ISO 37001 (forma_povidomlennya_pro_nevidpovidnist_procesiv.docx)

Антикорупційна програма Національного антикорупційного бюро України на 2020-2022 роки: antykorupciyna_programa.pdf

Інформація про стан виконання Антикорупційної програми Національного антикорупційного бюро України 

Зміни до антикорупційної програми Національного антикорупційного бюро України на 2020-2022 роки  nakaz_128_pro_vnesennya_zmin.pdf

Наказ № 42-А від 23.02.2023 «Про затвердження плану оцінювання корупційних ризиків та підготовки Антикорупційної програми Національного антикорупційного бюро України на 2023–2025 роки».

Наказ № 47 від 27.03.2023 «Про затвердження Порядку проведення опитування внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін під час здійснення оцінки корупційних ризиків».

Наказ № 110 від 03.08.2023 «Про затвердження антикорупційної програми Національного антикорупційного бюро України на 2023–2025 роки».

Додаток №1 до Антикорупційної програми Національного антикорупційного бюро України на 2023–2025 роки "Реєстр ризиків" (реєстр)

Додаток №2 до Антикорупційної програми Національного антикорупційного бюро України на 2023–2025 роки "План заходів з навчання та поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування у Національному антикорупційному бюро України на 2023–2025 роки" (План заходів)

Звіт про стан виконання у 2023 році Антикорупційної програми Національного антикорупційного бюро України на 2023-2025 роки (додаток № 1 «Реєстр корупційних ризиків з моніторингом виконання заходів впливу на корупційні ризики», додаток № 2 «Відомості про виконання плану заходів з навчання та поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування у Національному антикорупційному бюро України у 2023 році»). 

Оголошення

Розпочато оцінку корупційних ризиків у діяльності Національного бюро згідно з наказом тимчасово виконуючого повноваження Директора Національного антикорупційного бюро України від 03.02.2023 № 31-А «Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Національного антикорупційного бюро України».

Оцінка корупційних ризиків та розробка проєкту Антикорупційної програми Національного бюро на 2023-2025 роки здійснюється Комісією з організації внутрішнього контролю та оцінки ризиків у діяльності Національного антикорупційного бюро України.

До складу Комісії можуть увійти зовнішні заінтересовані сторони (громадськість) –  фізичні та/або юридичні особи, їх об’єднання, інші суб’єкти, з якими Національне бюро взаємодіє або може взаємодіяти в процесі виконання своїх функцій.

Інформуємо, що зовнішні заінтересовані сторони (громадськість) мають право надати пропозиції стосовно кандидатур для включення до складу Комісії у строк до 16 лютого 2023 року включно, на електронну адресу: info@nabu.gov.ua.

Публічне обговорення

Проєкт Антикорупційної програми Національного бюро на 2023-2025 роки (пропозиції до 26.07.2023)

Реєстр ризиків