Політика конфіденційності вебсайту Національного антикорупційного бюро України

Ці роз’яснення щодо збору та обробки даних користувачів сайту, ботів у соціальних мережах визначають політику конфіденційності вебсайту Національного антикорупційного бюро України (далі – сайт).

 

  1. ЗБІР ІНФОРМАЦІЇ

Під час відвідування сайту користувачем Національне бюро збирає певну інформацію, зокрема:

IP-адресу, час відвідування, тип браузера, дані з акаунтів у соціальних мережах та мовну версію. Ці дані можуть бути зібрані автоматично;

інформацію про навігацію сайту користувачем, а саме адресу сайту та переходи сайтом, а також його дії на сайті;

Національне бюро ніколи не вимагає від користувачів надавати генетичні й біометричні дані, інформацію, яка розкриває расове чи етнічне походження користувачів, їхні політичні погляди, релігійні чи філософські переконання, членство у профспілках, політичних партіях, а також інформацію стосовно їхнього здоров'я, сексуального життя або сексуальної орієнтації чи інші особисті відомості.

 

  1. ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Збір та використання персональної інформації користувача виконується Національним бюро з такими цілями:

обробка запитів та операцій користувача на сайті та у ботах;

аналіз даних та статистичні дослідження з метою вдосконалення сайту.

 

Персональна інформація, зібрана сайтом, може оброблятися та зберігатися в інших країнах. Надаючи сайту персональну інформацію, користувач дозволяє сайту передавати ці дані в інші місця, у тому числі в країни, законодавство яких не забезпечує той самий рівень захисту персональної інформації, що й в Україні. У разі якщо Національне бюро передає інформацію про громадян країн-членів ЄС за межі ЄС, ця передача регулюється угодою, що включає стандартні договірні положення відповідно до статті 46 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського парламенту та Ради від 27 квітня 2016 р. («GDPR»).

 

  1. РОЗГОЛОШЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Національне бюро залишає за собою право розголошувати та передавати персональну інформацію користувача, якщо це відповідає вимогам закону.

 

  1. ВИКОРИСТАННЯ ФАЙЛІВ COOKIE ТА ІНШИХ ТЕХНОЛОГІЙ Для аналізу тенденцій, адміністрування сайту, відслідковування

переміщень користувачів сайтом Національного бюро та для збору демографічної статистики щодо бази користувачів у цілому сайт Національного бюро використовує файли cookie чи подібні їм технології. Користувачі можуть керувати використанням файлів cookie у своєму персональному браузері.

Користувач може дозволити або заборонити використання та прийом файлів cookie на своєму комп'ютері. Блокування файлів cookie користувачем може спричинити неможливість навігації на сайті Національного бюро.

 

  1. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА Національне бюро під час здійснення своєї діяльності контролює

використання та дотримання стандартів захисту інформації, а саме:

обмежує доступ до інформації, надаючи його тільки тим працівникам, яким вона необхідна;

використовує шифрування даних за допомогою технології SSL.

Оскільки не існує абсолютно надійного способу захисту інформації в процесі її зберігання, обробки та передачі в електронному вигляді, Національне бюро не дає повну гарантію її безпеки.

Користувачі також мають право у встановленому законодавством порядку вирішувати питання можливих порушень права на конфіденційність чи недоторканість приватного життя Національним бюро.

 

  1. ПОСИЛАННЯ

На сторінках сайту можуть розміщуватися посилання на сайти, сервіси та функції третіх сторін, які використовують та дотримуються правил і процедур забезпечення конфіденційності, що відрізняються від тих, які викладені у цьому документі. Національне бюро не несе відповідальності за політику конфіденційності таких ресурсів.

 

  1. ВІДЖЕТИ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ

Сайт Національного бюро містить функції соціальних мереж, як-от Facebook-кнопка «Подобається», та віджети соціальних мереж, як-от кнопка

«Поділитися», чи інтерактивні міні-програми, що функціонують на сайті. Ці функції можуть реєструвати адресу Інтернет-протоколу, сторінку(-и), які користувач відвідує на сайті Національного бюро, та можуть встановлювати файли    cookie    для    належної    роботи    конкретної    функції.    Взаємодія

 

користувача з цими функціями регулюється правилами конфіденційності тієї компанії, що їх надає.

 

  1. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЦИХ ПРАВИЛ

Національне бюро може оновлювати цю політику конфіденційності для відображення змін в інформаційній політиці. Національне бюро може вносити зміни у політику щодо файлів або інших матеріалів, тому рекомендується користувачам періодично переглядати цю сторінку для отримання актуальної інформації щодо політики конфіденційності.

 

  1. КОНТАКТИ

Якщо у користувачів є будь-які питання або пропозиції, які стосуються політики конфіденційності, то їх можна надіслати на електронну пошту info@nabu.gov.ua.

 

  1. ВЗАЄМОДІЯ

Статтею 2 Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» визначено, що засоби масової інформації України відповідно до законодавства України мають право висвітлювати всі аспекти діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування зобов’язані надавати засобам масової інформації повну інформацію про свою діяльність через відповідні інформаційні служби органів державної влади та органів місцевого самоврядування, забезпечувати журналістам вільний доступ до неї, крім випадків, передбачених Законом України «Про державну таємницю»; не чинити на них будь-якого тиску і не втручатися в їх виробничий процес. Засоби масової інформації можуть проводити власне дослідження та аналіз діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, давати їй оцінку, коментувати.

Розрив чи змішування змісту офіційної інформації, що оприлюднюється, коментарями засобу масової інформації або журналістом не допускається.

Право висвітлення і коментування діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, подій державного життя в Україні гарантується Конституцією, цим Законом, іншими законами України.

Частиною першою та другою статті 30 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» визначено, що Національне бюро через засоби масової інформації, на своєму офіційному веб-сайті та в інших формах регулярно інформує суспільство про свою діяльність. Національне бюро оприлюднює та надає інформацію на запити в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації».

 

Національне бюро готує та оприлюднює не пізніше 10 лютого і 10 серпня в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації та на власній офіційній вебсторінці в мережі Інтернет звіт про свою діяльність протягом попередніх шести місяців, поданий Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України.

З огляду на зазначене інформація, відео, фото тощо, що розміщується на вебсайті Національного бюро, є інформацією про діяльність Національного бюро та за своїм змістом і метою призначена для широкого загалу як громадян України, так і іноземців.

Окрім того, більшість інформації, розміщеної на сайті Національного бюро, є повідомлення про новини дня або поточні події, що мають характер звичайної прес-інформації та в силу пунктів «а» та «в», частини першої статті 10 Закону України «Про авторське право і суміжні права» не є об’єктом авторського права.