Оголошення про проведення конкурсу з формування Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу з формування Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України

 

Відповідно до Порядку формування Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2022 року №132 «Питання Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро», оголошується конкурс з формування Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України.

Рада громадського контролю при Національному бюро формується у складі 15 осіб, відібраних за результатами конкурсу.

Конкурс з формування складу Ради громадського контролю проводиться шляхом рейтингового інтернет-голосування громадянами, які проживають на території України.

Кандидатури для участі в конкурсі подаються громадськими об’єднаннями, державна реєстрація яких відбулася не менше ніж за рік до дня оголошення конкурсу та статутна діяльність яких пов’язана із запобіганням та протидією корупції (далі – громадське об’єднання).

Громадське об’єднання може подати для участі в конкурсі не більше трьох кандидатур.

Кандидатури подаються для участі в конкурсі з урахуванням обмежень, зазначених у пункті 3 Порядку формування Ради громадського контролю при Національному бюро, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2022 № 132.

Для участі у конкурсі з формування Ради громадського контролю у період з 4 травня до 14 травня 2022 року відповідним громадським об'єднанням необхідно надіслати на електронну пошту: rada@nabu.gov.ua такий перелік документів (далі – Перелік):

  • рішення керівного органу громадського об’єднання про висування кандидатур для участі в конкурсі;
  • код доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб-підприємців. Копія статуту громадського об’єднання подається в разі його відсутності на порталі електронних послуг;
  • заяву кандидата про участь у конкурсі з повідомленням про відсутність визначених Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України» обмежень щодо входження до складу Ради;
  • реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
  • автобіографію кандидата, що містить: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, відомості про наявність чи відсутність судимості, притягнення до адміністративної відповідальності;
  • мотиваційний лист кандидата, в якому викладаються обґрунтування кандидата для обрання його до складу Ради;
  • відомості про контактний номер телефону та адресу електронної пошти кандидата.

Відповідальність за достовірність поданих даних несуть громадське об’єднання і кандидат.

Подані громадськими об'єднаннями документи (крім документів, зазначених у підпунктах 2, 4 і 7 Переліку) розміщуються протягом двох робочих днів на офіційному вебсайті Національного бюро. У разі потреби зазначений строк може бути продовжений до 5 робочих днів. 

Якщо громадським об'єднанням не виконано вимоги, зазначені у підпунктах 1-7 Переліку, запропоновані ним кандидатури до участі в конкурсі не допускаються і будь-які документи щодо них на офіційному вебсайті Національного бюро не розміщуються.

Рейтингове інтернет-голосування за 15 кандидатів до складу Ради громадського контролю відбудеться на офіційному вебсайті Національного бюро 1 червня 2022 року з 09:00 протягом 12 годин.

Результати проведення конкурсу будуть розміщені на офіційному вебсайті Національного бюро 6 червня 2022 року.