Оголошення про проведення конкурсу з обрання члена Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України замість того, повноваження якого достроково припинені (5 осіб)

У зв’язку з достроковим припиненням повноважень 5 (п’ятьох) осіб – членів Ради громадського контролю (далі – РГК) при Національному антикорупційному бюро України, відповідно до Положення про порядок формування Ради громадського контролю при Національному бюро, затвердженого Указом Президента України від 15 травня 2015 року № 272, оголошується конкурс з обрання члена Ради громадського контролю замість того, повноваження якого достроково припинені (5 осіб).

Конкурс проводиться шляхом рейтингового Інтернет-голосування громадян, які проживають на території України. Такий член РГК обирається на строк, що залишається до закінчення річного строку повноважень діючого складу РГК.

Кандидатури для участі в конкурсі з формування складу РГК подаються громадськими об’єднаннями, статутна діяльність яких пов’язана із запобіганням та протидією корупції (далі – громадські об’єднання).

Громадське об’єднання може подати для участі в конкурсі не більше трьох кандидатур.

Кандидатури, які подаються для участі в конкурсі, повинні відповідати вимогам, зазначеним у пункті 3 «Положення про порядок формування Ради громадського контролю Національного антикорупційного бюро України»

Для участі у конкурсі у період з 21 по 29 липня 2016 року відповідним громадським об'єднанням необхідно надіслати на електронну пошту: rada@nabu.gov.ua наступний перелік документів:

1) рішення керівного органу громадського об'єднання про висування кандидатур для участі в конкурсі;

2) копію статуту громадського об'єднання;

3) копію свідоцтва про реєстрацію громадського об'єднання;

4) заяву кандидата про участь у конкурсі з повідомленням про відсутність визначених Законом України "Про Національне антикорупційне бюро України" обмежень щодо входження до складу Ради громадського контролю;

5) копію документа, що посвідчує особу кандидата;

6) автобіографію кандидата, що містить: прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, відомості про наявність чи відсутність судимості;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, в якому було оприлюднено оголошення про конкурс, заповнену кандидатом власноруч;

8) мотиваційний лист кандидата, в якому викладаються мотиви бути обраним до складу Ради громадського контролю;

9) відомості про контактний номер телефону та адресу електронної пошти кандидата;

10) письмову згоду на обробку персональних даних, а також на оприлюднення копій документів, зазначених у підпунктах 4, 6, 7, 8 цього пункту.

Відповідальність за достовірність поданих даних несуть громадська організація і кандидат.

Подані громадськими об'єднаннями документи (крім документів, зазначених у підпунктах 5, 9 і 10 цього пункту) після завершення терміну прийому документів буде розміщено на офіційному веб-сайті Національного антикорупційного бюро України з додержанням вимог, передбачених законодавством.

Якщо громадським об'єднанням не подано документи, передбачені підпунктами 1-10 цього пункту, запропоновані ним кандидатури до участі в конкурсі не допускаються і будь-які документи щодо них на офіційному веб-сайті Національного антикорупційного бюро України не розміщуються.

Під час участі в рейтинговому Інтернет-голосуванні з обрання члена Ради громадського контроль замість того, повноваження якого достроково припинені (5 осіб), громадянин може проголосувати не більше ніж за п’ять кандидатів. Інтернет-голосування відбудеться на офіційному веб-сайті Національного антикорупційного бюро 4 серпня 2016  року з 09.00 години до 21.00 години.

Результати рейтингового Інтернет-голосування із зазначенням обраного члена Ради громадського контролю (5 осіб) будуть розміщені на офіційному веб-сайті Національного бюро не пізніше 11 серпня 2016 року.