Одеське територіальне управління

Основними функціями Одеського територіального управління є:

- Організація роботи приймальні громадян з метою забезпечення практичної реалізації громадянами наданого їм права на особистий прийом на звернення до Національного бюро та його посадових осіб із заявами та повідомленнями про кримінальні правопорушення, зверненнями, скаргами, пропозиціями, запитами на інформацію тощо.

- Прийняття, реєстрація, облік заяв і повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень, направлених на виявлення корупційних правопорушень, віднесених до підслідності Національного бюро, у тому числі їх опрацювання, та розгляд депутатських запитів, звернень, вимог на інформацію, адвокатських запитів, звернень, скарг, пропозицій, клопотань громадян, юридичних осіб, запитів на інформацію.

- Участь в організації та здійсненні заходів забезпечення належними умовами праці працівників Управління та працівників інших структурних підрозділів Національного бюро, робоче місце яких знаходиться в Управлінні, або які на іншій правовій підставі перебувають в Управлінні, з метою виконання покладених на Національне бюро завдань.

- Здійснення роботи з обліку та направлення за належністю звернень, пропозицій тощо, запитів на інформацію фізичних та юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи.

- Координація роботи працівників Управління, працівників інших структурних підрозділів Національного бюро, робоче місце яких знаходиться в Управлінні, або які на іншій правовій підставі перебувають в Управлінні, для виконання завдань, покладених на Управління та Національне бюро.

- Сприяння у здійсненні працівниками підрозділів детективів, підрозділу внутрішнього контролю, оперативно-технічних підрозділів Національного бюро, робоче місце яких знаходиться в Управлінні, або які на іншій правовій підставі перебувають в Управлінні, оперативно-розшукових заходів з метою попередження, виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, а також в оперативно-розшукових справах, витребуваних від інших правоохоронних органів.

- Сприяння у здійсненні працівниками підрозділів детективів, підрозділу  внутрішнього контролю Національного бюро, робоче місце яких знаходиться в Управлінні, або які на іншій правовій підставі перебувають в Управлінні, досудового розслідування кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Національного бюро, а також у проведенні досудового розслідування інших кримінальних правопорушень у випадках, визначених законом.

- Участь в інформаційно-аналітичній роботі Національного бюро з метою виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного бюро.

- Взаємодія у межах повноважень Управління з правоохоронними органами, судами, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, представниками засобів масової інформації, іншими установами і організаціями.

- Участь у здійсненні міжнародного співробітництва у межах своєї компетенції відповідно до законодавства України та міжнародних договорів України.

- Участь в межах функціональної компетенції працівників Управління у заходах щодо розшуку та арешту коштів та іншого майна, що можуть бути предметом конфіскації або спеціальної конфіскації у кримінальних правопорушеннях, віднесених до підслідності Національного бюро, а також у заходах щодо зберігання коштів та іншого майна, на яке накладено арешт.

- Вжиття заходів для збереження державної таємниці, іншої інформації з обмеженим доступом та забезпечення режиму секретності в Управлінні.

- Виконання в межах компетенції інших завдань та доручень Директора Національного бюро, особи, яка тимчасово виконує повноваження Директора Національного бюро, заступника Директора Національного бюро, відповідального за координацію діяльності територіальних управлінь.