Підрозділ детективів організаційно-аналітичного забезпечення та стратегічного розвитку

Основними завданнями та функціями Підрозділу детективів організаційно-аналітичного забезпечення та стратегічного розвитку є:

- узагальнення та аналіз практики детективів Першого, Другого, Третього, Четвертого головних підрозділів детективів Національного бюро щодо проведення оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування, зокрема тактики проведення окремих оперативно-розшукових заходів та процесуальних дій, підходів до кваліфікації кримінальних правопорушень, ефективних методик виявлення, розкриття та розслідування окремих складів кримінальних правопорушень, підслідних детективам Національного бюро. Підготовка пропозицій, рекомендацій, настанов та/або зразків документів за результатами таких узагальнень та аналізу;

- аналіз практики Вищого антикорупційного суду, Верховного Суду та Європейського суду з прав людини у сфері кримінальної юстиції, а також визнання необґрунтованими активів та їх стягнення у дохід держави. Підготовка узагальнень, а також надання головним підрозділам детективів Національного бюро пропозицій та рекомендацій за результатами такого аналізу;

- підготовка пропозицій та/або рекомендацій щодо внесення змін до чинного законодавства України, що стосується здійснення досудового розслідування, оперативно-розшукової діяльності, визнання необґрунтованими активів та їх стягнення у дохід держави, а також інших напрямів діяльності головних підрозділів детективів Національного бюро;

- узагальнення інформації від головних підрозділів детективів та її надання на запити про надання публічної інформації, розгляд адвокатських запитів, депутатських звернень та запитів, звернень громадян, інших звернень з питань, що належать до компетенції декількох головних підрозділів детективів Національного бюро

- моніторинг стану використання детективами головних підрозділів детективів Національного бюро інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування «іКейс», системи управління кримінальними даними та інформацією Національного бюро, інших систем оперативного обліку Національного бюро.

- узагальнення, обробка та подання відповідної статистичної звітності за результатами роботи головних підрозділів детективів Національного бюро, передбаченої законодавством та/або розпорядчими актами Директора Національного бюро;

- розробка проєктів нормативних та розпорядчих актів Директора Національного бюро, що стосуються діяльності головних підрозділів детективів та/або Підрозділу детективів організаційно-аналітичного забезпечення та стратегічного розвитку, здійснення опрацювання проєктів таких актів, розроблених іншими структурними підрозділами Національного бюро;

- участь у вжитті заходів щодо забезпечення навчання та підвищення кваліфікації працівників головних підрозділів детективів, а також організації оцінювання їх службової діяльності  у межах компетенції.