Підрозділ детективів цифрової криміналістичної лабораторії

До основних функціональних обов’язків Підрозділу належить:

- забезпечення участі працівників Підрозділу як спеціалістів у сфері інформаційних технологій у слідчих (розшукових) діях та інших гласних процесуальних діях у кримінальних провадженнях Національного бюро, метою яких є пошук, виявлення, дослідження і фіксація інформації в електронній формі;

- забезпечення участі працівників Підрозділу як спеціалістів у сфері інформаційних технологій під час судового розгляду кримінальних проваджень Національного бюро під час дослідження доказів, що мають електронну форму;

- забезпечення проведення працівниками Підрозділу судових комп’ютерно-технічних експертиз та/або експертиз електронних комунікацій у випадках, передбачених законом;

- забезпечення участі працівників Підрозділу як спеціалістів у сфері інформаційних технологій у негласних слідчих (розшукових) діях у кримінальних провадженнях Національного бюро, метою яких є дослідження отриманої інформації в електронній формі;

- забезпечення участі працівників Підрозділу як фахівців у сфері інформаційних технологій під час проведення оперативно-розшукової діяльності оперативними підрозділами Національного бюро, метою якої є дослідження отриманої інформації в електронній формі;

- надання консультативної підтримки детективам Національного бюро, прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з питань роботи з доказами в електронній формі у кримінальних провадженнях та з питань призначення судових комп’ютерно-технічних експертиз та/або експертиз електронних комунікацій;

- надання консультативної підтримки оперативним працівникам Національного бюро з питань роботи з доказами в електронній формі;

- надання вузькоспеціалізованої допомоги Управлінню інформаційних технологій у відновленні пошкоджених або видалених електронних даних, які стосуються службової діяльності Національного бюро;

- розроблення тренінгів, навчальних програм для детективів Національного бюро з питань роботи з комп’ютерними даними, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні;

- проведення навчань для детективів Національного бюро та прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (за запитом) з питань роботи з комп’ютерними даними, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні;

- забезпечення функціонування криміналістичного класу для самостійної роботи детективів Національного бюро з доказами в електронній формі у кримінальних провадженнях;

- надання в тимчасове користування детективам Національного бюро криміналістичного обладнання та комп’ютерних програм для роботи з доказами в електронній формі для використання в службовій діяльності, навчання роботи з цими засобами;

- укладання стандартних операційних процедур з питань роботи з доказами в електронній формі з метою використання в службовій діяльності Підрозділу;

- розроблення методичних рекомендації, інструкцій для детективів Національного бюро з питань зберігання та роботи з доказами в електронній формі у кримінальних провадженнях та надання пропозицій щодо змісту таких документів під час їх розробки іншими підрозділами;

- надання пропозицій структурним підрозділам Національного бюро щодо організації зберігання та роботи з доказами в електронній формі у кримінальних провадженнях Національного бюро;

- здійснення просвітницької діяльності серед здобувачів освіти з питань роботи з доказами в електронній формі;

- моніторинг законодавства з питань збирання, дослідження та використання доказів в електронній формі у кримінальному провадженні;

- участь у складанні пропозицій Національного бюро щодо змін до чинного законодавства з питань збирання, дослідження та використання комп’ютерних даних як доказів у кримінальному провадженні;

- забезпечення участі працівників Підрозділу у навчальних заходах з питань роботи з доказами в електронній формі;

- забезпечення участі працівників Підрозділу як доповідачів та учасників у наукових, науково-практичних заходах з питань роботи з доказами в електронній формі;

- здійснення на основі та на виконання Конституції України, законодавства України інших функцій в межах повноважень Підрозділу.