Режимно-секретний відділ

Основні функції Відділу:

- недопущення необґрунтованого допуску та доступу осіб до секретної інформації;

- своєчасне розроблення та реалізація разом з іншими структурними підрозділами Національного бюро заходів, що забезпечують охорону державної таємниці;

- запобігання розголошенню секретної інформації, випадкам втрат матеріальних носіїв цієї інформації, заволодінню секретною інформацією іноземними державами, іноземними юридичними особами, іноземцями, особами без громадянства та громадянами України, яким не надано допуску та доступу до неї;

- виявлення та закриття каналів просочення секретної інформації в процесі діяльності Національного бюро;

- забезпечення запровадження заходів режиму секретності під час виконання всіх видів робіт, пов'язаних з державною таємницею, та під час здійснення зовнішніх відносин;

- організація та ведення секретного діловодства;

- здійснення контролю за станом режиму секретності в Національному бюро.