Третій Головний підрозділ детективів

До основних функціональних обов’язків Третього Головного підрозділу детективів належить:

- забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальних провадженнях, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, запобігання незаконному притягненню особи до кримінальної відповідальності та застосуванню щодо неї заходів процесуального примусу, виконання вимог закону про невідворотність відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення, вжиття заходів щодо відшкодування заподіяних кримінальними правопорушеннями збитків;

- організація, координація та безпосереднє здійснення оперативно-розшукових заходів, спрямованих на пошук і фіксацію фактичних  даних  про  протиправні  діяння  окремих  осіб та груп, відповідальність  за які передбачена Кримінальним кодексом України, з метою припинення правопорушень та  в  інтересах  кримінального  судочинства,  а  також  отримання інформації в інтересах безпеки громадян, суспільства і держави;

- вжиття заходів щодо розшуку та арешту коштів та іншого майна, які можуть бути предметом конфіскації або спеціальної конфіскації у кримінальних правопорушеннях, віднесених до підслідності Національного бюро, здійснення діяльності щодо зберігання коштів та іншого майна, на яке накладено арешт;

- здійснення інформаційно-аналітичної роботи з метою виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню розслідуваних кримінальних правопорушень та інші обов’язки, відповідно до вимог законодавства.