Управління кримінального аналізу та фінансових розслідувань

Функції Управління

З метою реалізації покладених завдань Управління організовує та забезпечує інформаційно-аналітичну роботу або безпосередньо виконує такі функції:

- Збір інформації (даних), направлений на попередження, виявлення та припинення кримінальних корупційних правопорушень, які віднесено до підслідності Національного бюро, обробка та аналіз інформації (даних) на предмет виявлення ознак таких правопорушень, та доходів, одержаних злочинним шляхом, виявлення майна та коштів, яке може бути предметом арешту, конфіскації або спеціальної конфіскації.

- Розробка та внесення на затвердження стандартів, процедур та інших документів, які регламентують інформаційно-аналітичну діяльність Національного бюро.

- Виявлення, вивчення та систематизація причин та особливостей вчинення кримінальних корупційних правопорушень, поточних тенденцій та недоліків у боротьбі з такими правопорушеннями, розробка пропозицій щодо удосконалення заходів виявлення, попередження та протидії таким правопорушенням.

- Надання інформаційно-аналітичної, технічної та консультативної допомоги детективам Національного бюро, в тому числі шляхом участі працівників Управління до складу слідчих та оперативних груп.

- Взаємодія, в межах компетенції, з державними органами та органами місцевого самоврядування з метою одержання інформації, необхідної для належного забезпечення діяльності Національного бюро, в тому числі шляхом укладання угод (меморандумів) про співпрацю та обмін інформацією.

- Взаємодія, в межах компетенції, з фінансовими установами, іншими установами, закладами, організаціями та підприємствами з метою одержання інформації, необхідної для належного забезпечення діяльності Національного бюро, в тому числі шляхом укладання угод (меморандумів) про співпрацю та обмін інформацією.

- Участь, в межах компетенції, у процесі залучення на договірних засадах кваліфікованих спеціалістів та експертів, у тому числі іноземців, з будь-яких установ, організацій, закладів для забезпечення виконання повноважень Національного бюро.

- Організація та координація, в межах компетенції, інформаційного забезпечення Національного бюро.

- Розробка пропозицій та організація, в межах компетенції, процесу автоматизації інформаційно-аналітичної роботи у Національному бюро.

- Участь у співробітництві, в межах компетенції, на договірних засадах з фізичними особами, дотримуючись умов добровільності та конфіденційності цих відносин.

- Співробітництво, в межах компетенції, в сфері інформаційно- аналітичної діяльності із компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями на підставі законів та міжнародних договорів України.

- Участь, в межах компетенції, в укладанні з окремими державними органами, органами іноземних держав та міжнародними організаціями угод (меморандумів) про співпрацю та обмін інформацією.

- Участь, в межах компетенції, у плануванні роботи Національного бюро, здійснення контролю за своєчасним і якісним виконанням запланованих заходів.

- Підготовка, в межах компетенції, проектів організаційно- розпорядчих документів та доручень Директора, Першого заступника Директора Національного бюро з питань, що належать до компетенції Управління.

- Підготовка, в межах компетенції, матеріалів на розгляд координаційних, міжвідомчих та оперативних (апаратних) нарад, здійснення контролю за виконанням прийнятих рішень, організацію виконання завдань і доручень Директора, Першого заступника Директора Національного бюро.

- Моніторинг, в межах компетенції, законодавства, опрацювання проектів нормативно-правових актів, участь у розробці пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства чи імплементації норм міжнародного права в чинне законодавство України.

- Розгляд або участь у розгляді звернень та запитів народних депутатів України, громадян, юридичних осіб, вжиття вичерпних заходів для усунення виявлених порушень закону та відновлення порушених прав.

- Аналіз матеріалів, що надійшли від державних та правоохоронних органів з питань протидії корупції, розроблення відповідних пропозицій та внесення їх на розгляд Директору, Першому заступнику Директора Національного бюро.

- Забезпечення дотримання правил діловодства та термінів обробки вхідної кореспонденції і доручень керівництва Національного бюро.

- Участь у періодичному висвітленні у засобах масової інформації та електронних мережах відомостей щодо практики діяльності Управління.

- Ведення статистичних даних роботи Управління, відображення їх результатів у звітах Національного бюро.

- Внесення пропозиції Директору Національного бюро про призначення службового розслідування щодо працівників, з вини яких заподіяна шкода чи вчинено правопорушення.

- Внесення пропозицій Директору Національного бюро щодо визначення перспективної потреби в спеціалістах з інформаційно-аналітичної роботи, зміни організації праці, організація підвищення кваліфікації та навчання працівників центрального та територіальних управлінь, обмін досвідом їх роботи.

- Участь в організації та проведенні семінарів, інших занять з правових питань з працівниками Національного бюро, методичній роботі.

- Виконання в межах компетенції інших завдань та доручень Директора, Першого заступника Директора Національного бюро.

- Додержання режиму секретності, збереження інформації з обмеженим доступом.