Управління спеціальних операцій

Функціями Управління є:

- здійснення спеціальних заходів забезпечення безпеки працівників Національного бюро від перешкоджання виконанню покладених на них законом обов’язків і здійсненню наданих прав, а також від посягань на життя, здоров’я, житло і майно зазначених осіб та їх близьких родичів у зв’язку із службовою діяльністю цих осіб, в тому числі під час проведення оперативно-розшукових заходів, слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій в умовах, що потребують застосування фізичного впливу, спеціальних засобів, зброї, озброєного супроводу та спеціальної тактики;

- здійснення заходів безпеки, спрямованих на захист життя, житла, здоров’я та майна осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві від протиправних посягань, у провадженнях, досудове розслідування яких здійснюється Національним бюро;

- швидке реагування на реальні загрози життю, здоров’ю працівників Національного бюро, у тому числі усунення, із застосуванням спеціальних засобів, перешкод, що перешкоджають реалізації законних вимог та дій працівників Національного бюро, уповноважених на здійснення оперативно-розшукових заходів, слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій, а також інших працівників під час виконання службових обов’язків з метою недопущення завдання шкоди життю і здоров’ю вказаних працівників, а також знищення речових доказів під час проведення процесуальних дій.