2020

Баланс(форма №1-дс станом на 1 січня 2020 року)

Звіт про фінансові результати (форма №2-дс за 2019 рік)

Звіт про рух грошових коштів(форма №3-дс за 2019рік)

Звіт про власний капітал (форма №4-дс за 2019 рік)

Примітки до річної фінансової звітності(форма №5-дс за 2019 рік)