2021

Баланс (форма № 1-дс станом на 1 січня 2021 року)

Звіт про фінансові результати (форма № 2-дс за 2020 рік)

Звіт про рух грошових коштів (форма № 3-дс за 2020 рік)

Звіт про власний капітал (форма № 4-дс за 2020 рік)

Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5-дс за 2020 рік)