Правила внутрішнього службового розпорядку державних службовців Національного антикорупційного бюро України від 23.06.2021

Файли

  1. pravyla_vnutr_rozporyzdku_v_red_vid_23_06_2021.pdf