Порядок тестів з фізичної підготовки

Для управління спеціальних операцій

Для детективів

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Директора 

Національного антикорупційного бюро України

№ 135 від 04.10.2023

 

ПОРЯДОКпроведення тестування з фізичної підготовки кандидатів на зайняття посад в Управлінні спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро України

1. Тестування з фізичної підготовки є обов’язковим під час проходження конкурсу кандидатами на зайняття посад в Управлінні спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро України (далі – Національне бюро). Особа, яка претендує на зайняття посади в Управлінні спеціальних операцій Національного бюро та не надала згоди на проходження тестування, до участі в конкурсі не допускається.

2. Тестування проводиться після прийняття відповідного рішення конкурсною комісією Національного бюро, яка проводить відкритий конкурс на зайняття посад в Управлінні спеціальних операцій Національного бюро.

Конкурсна комісія визначає відповідальну особу (осіб) за проведення етапу (етапів) тестування.

3. Етапи тестування здійснюються за такою програмою:

І етап: - біг 100 м

(контрольні вправи з бігу проводяться на бігових доріжках стадіону)

Результат оформлюється в табличній формі та підписується особою (особами), що визначена відповідальною за етап тестування.

ІІ етап: - біг 3000 м

(контрольні вправи з бігу проводяться на бігових доріжках стадіону)

Результат оформлюється в табличній формі та підписується особою (особами), що визначена відповідальною за етап тестування.

ІІІ етап:

- комплексна силова вправа

(зміст вправи і порядок її оцінювання наведено в таблиці оцінок, визначеній в додатку 1 до цього Порядку)

Результат оформлюється в табличній формі та підписується особою (особами), що визначена відповідальною за етап тестування.

ІV етап:

- володіння базовою технікою рукопашного бою

Результат оформлюється в табличній формі та підписується особою (особами), що визначена відповідальною за етап тестування.

V етап:

- проведення спарингів з рукопашного бою, боротьби, боксу та кікбоксінгу

(3 раунди по 2 хвилини за вибором інструктора проводяться на борцовському килимі або татамі)

Результат оформлюється в табличній формі та підписується особою (особами), що визначена відповідальною за етап тестування.

4. Нормативи тестування з фізичної підготовки

Для кандидатів на посади Управління спеціальних операцій Національного бюро віком до 35 років:

- біг 100 м – не більше 13,5 с.;

- біг 3000 м – не більше 12 хв.;

- комплексна силова вправа – не менше 450 балів.

Фізично розвинутий кандидат, який має вагу понад 90 кг та показав результати бігу 100 м – не більше 14,0 с. і 3000 м – не більше 12 хв. 30 с., за рішенням комісії може бути визнаний спроможним проходити службу в Управлінні спеціальних операцій, якщо за проведення спарингів отримає оцінку не нижче 4 балів, а комплексну силову вправу виконає не менше, ніж на 425 балів.

Для кандидатів на посади Управління спеціальних операцій Національного бюро віком понад 35 років:

- біг 100 м – не більше 14,0 с.;

- біг 3000 м – не більше 12 хв. 30 с.;

- комплексна силова вправа – не менше 400 балів.

Фізично розвинутий кандидат, який має вагу понад 90 кг та показав результати бігу 100 м – не більше 14,5 с. і 3000 м – не більше 13 хв. 00 с., за рішенням комісії може бути визнаний спроможним проходити службу в Управлінні спеціальних операцій, якщо за проведення спарингів отримає оцінку не нижче 4 балів, а комплексну силову вправу виконає не менше, ніж на 375 балів.

Для кандидатів на посади Управління спеціальних операцій Національного бюро віком понад 40 років:

- біг 100 м – не більше 15,5 с.;

- біг 3000 м – не більше 13 хв. 30 с.;

- комплексна силова вправа – не менше 350 балів.

Фізично розвинутий кандидат, який має вагу понад 90 кг та показав результати бігу 100 м – не більше 16,0 с. і 3000 м – не більше 14 хв. 00 с, за рішенням комісії може бути визнаним спроможний проходити службу в Управлінні спеціальних операцій, якщо за проведення спарингів отримає оцінку не нижче 4 балів, а комплексну силову вправу виконає не менше, ніж на 325 балів.

Для кандидатів на посади Управління спеціальних операцій Національного бюро віком понад 45 років:

- біг 100 м – не більше 16,0 с.;

- біг 3000 м – не більше 14 хв. 30 с.;

- комплексна силова вправа – не менше 330 балів.

Фізично розвинутий кандидат, який має вагу понад 90 кг та показав результати бігу 100 м – не більше 16,7 с. і 3000 м – не більше 15 хв. 30 с., за рішенням комісії може бути визнаний спроможним проходити службу в Управлінні спеціальних операцій, якщо за проведення спарингів отримає оцінку не нижче 4 балів, а комплексну силову вправу виконає не менше, ніж на 320 балів.

Для кандидатів на посади Управління спеціальних операцій Національного бюро віком понад 50 років:

- біг 100 м – не більше 16,5 с.;

- біг 3000 м – не більше 15 хв. 30 с.;

- комплексна силова вправа – не менше 320 балів.

Фізично розвинутий кандидат, який має вагу понад 90 кг та показав результати бігу 100 м – не більше 17,0 с. і 3000 м – не більше 16 хв. 00 с, за рішенням комісії може бути визнаним спроможним проходити службу в Управлінні спеціальних операцій, якщо за проведення спарингів отримає оцінку не нижче 4 балів, а комплексну силову вправу виконає не менше, ніж на 300 балів

5. Під час перевірки володіння базовою технікою рукопашного бою інструктор призначає п’ять прийомів з таких груп вправ:

- захист від ударів рукою;

- захист від ударів ногою;

- захист від ударів ножем;

- захист від ударів палкою;

- звільнення від захватів.

Кожен прийом має бути виконаний з елементами несподіваності, технічно правильно, з відволікаючим ударом і завершуватись позначенням удару в больові точки противника, кидком, позначенням задушення чи больовим прийомом та оцінюється за п’ятибальною шкалою.

Кандидат визначається таким, що володіє базовою технікою рукопашного бою, якщо він набрав не менше 18 балів.

6. Проведення спарингів з рукопашного бою, боротьби, боксу та кікбоксінгу оцінюється за п’ятибальною шкалою (загальна оцінка є середньоарифметичною сумою балів).

Під час спарингів оцінюється вміння кандидата вести спаринг із суперником, застосовувати удари, кидки, больові прийоми, задушення та захист від них, а також оцінюються психологічно-вольові якості кандидата.

7. У разі невиконання одного з етапів тестування з фізичної підготовки, кандидат до наступного етапу не допускається та вважається таким, що не здав тестування з фізичної підготовки кандидатів на зайняття посад в Управління спеціальних операцій Національного бюро.

8. Тестування проводяться у присутності лікаря.

 

Керівник Управління

спеціальних операцій                                                                            В.Івченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Директора 

Національного антикорупційного бюро України

від 16.08.2018 № 166

ПОРЯДОК
проведення заліків з фізичної підготовки осіб, які обіймають посади детективів та старших детективів у підрозділі детективів Національного антикорупційного бюро України

1. Цей Порядок визначає комплекс заходів з організації та проведення заліків з фізичної підготовки (далі – заліки), які мають на меті оцінювання стану фізичної підготовки, формування, вдосконалення та досягнення оптимального рівня розвитку фізичних якостей і здібностей працівників з урахуванням особливостей їх професійної діяльності, спрямований на укомплектування Національного бюро працівниками, здатними за станом здоров’я максимально ефективно виконувати відповідні службові обов’язки та завдання, які покладені на Національне бюро.

2. Дія цього Порядку поширюється на осіб, які обіймають посади, пов’язані із проведенням досудового розслідування та оперативно-розшукової діяльності у Головному підрозділі детективів, Другому підрозділі детективів, Управлінні внутрішнього контролю Національного бюро (далі – детективи).

Проходження заліків з фізичної підготовки є обов’язковим для зазначених категорій осіб.

3. Здача заліків з фізичної підготовки відбувається один раз на рік особами, що працюють на посаді детектива не менш як шість місяців.

Відмова від здачі заліку повинна бути мотивованою і базуватися виключно на наявності медичних протипоказань щодо фізичних навантажень.

4. Результати здачі заліків враховуються під час визначення та затвердження результатів оцінювання службової діяльності державних службовців Національного бюро.

5. Здача заліків детективами відбувається на підставі нормативів, які встановлюються цим порядком і відрізняються залежно від статі.

6. Етапи заліку для детективів-чоловіків здійснюються за такою програмою:

- біг 100 м;

- біг 3000 м;

- комплексна вправа (зміст вправи і порядок її оцінювання наведено в таблиці оцінок, визначеній у Додатку до цього Порядку).

Нормативи заліку встановлюються у таких межах:

Для детективів-чоловіків віком до 30 років:

біг 100 м – не більше 16,0 сек.;

біг 3000 м – не більше 17 хв. 00 сек.;

комплексна вправа – не менше 160 балів.

Для детективів-чоловіків віком від 30 до 40 років:

біг 100 м – не більше 17,0 сек.;

біг 3000 м – не більше 18 хв. 00 сек.;

комплексна вправа – не менше 140 балів.

Для детективів-чоловіків віком старше 40 років:

біг 100 м – не більше 18,5 сек.;

біг 3000 м – не більше 19 хв. 30 сек.;

комплексна вправа – не менше 140 балів.

7. Етапи заліку для детективів-жінок здійснюються за такою програмою:

- біг 100 м;

- біг 1000 м;

- згинання та розгинання рук в упорі лежачи;

- підйом тулуба в положенні сидячи за 1 хв.

Нормативи заліку встановлюються у таких межах:

Для детективів-жінок віком до 35 років:

-  біг 100 м – не більше 19,0 сек.;

-  біг 1000 м – не більше 6 хв. 30 сек.;

-  згинання та розгинання рук в упорі лежачи не менше 15 разів – залік;

-  підйом тулуба в положенні сидячи за 1хв не менше 25 разів – залік.

Для детективів-жінок віком старше 35 років:

-  біг 100 м – не більше 20,5 сек.;

-  біг 1000 м – не більше 7 хв.40 сек.;

-  згинання та розгинання рук в упорі лежачи не менше 12 разів – залік;

-  підйом тулуба в положенні сидячи за 1хв не менше 20 разів – залік.

8.   Проведення заліків відбувається за обов’язкової присутності працівників пункту охорони здоровְ’я відділу медичного забезпечення Управління спеціальних операцій.

9. Проведення заліків з фізичної підготовки здійснюється за окремим наказу Директора Національного бюро , у якому зазначається:

-     список детективів, які підлягають здачі заліків з фізичної підготовки;

-     етапи проведення заліків з фізичної підготовки;

-     доручення, необхідні для організаційного забезпечення проведення заліків з фізичної підготовки (за потреби).

10. Для організації проведення заліків, розгляду результатів їх проходження створюється відповідна комісія, склад якої затверджується наказом Директора Національного бюро. Комісія на своєму засіданні розглядає результати здачі заліків, формує рейтинги за результатами їх здачі, розглядає заяви детективів про увільнення від здачі заліків та вносить Директору Національного бюро відповідні пропозиції та рекомендації.

Начальник Відділу по роботі

з персоналом                                                                                       

О.Саморай 

Додаток до Порядку

Таблиця оцінок комплексної вправи

Оцінки

Підтягування

Стрибок вгору з присіду, руки за головою

Згинання розгинання рук в упорі лежачи

Підіймання тулуба, руки за головою (2 хв)

Перехід з упору присівши в упор лежачи (1 хв)

 

К-сть разів

Бали

К-сть разів

Бали

К-сть разів

Бали

К-сть разів

Бали

К-сть разів

Бали

Відмінно

378 -500

20

19

18

17

16

15

14

13

12

100

99

98

97

94

90

86

82

78

90

89

88

87

86

85

84

83

82

79

78

77

100

97

94

91

88

86

84

82

80

77

76

75

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

100

98

96

94

92

90

88

86

84

82

80

78

75

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

80

79

78

76

75

74

73

72

100

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

88

86

82

80

78

76

75

40

39

38

37

36

35

34

100

96

93

90

85

80

75

Добре

256 -370

 

11

10

9

8

74

70

65

60

76

75

70

65

60

57

56

55

54

53

74

73

68

63

58

55

54

53

52

51

47

45

44

43

42

40

35

30

29

28

74

70

68

66

65

63

58

53

52

51

71

70

69

68

65

60

55

50

49

48

74

73

72

71

68

63

58

53

52

51

33

32

31

30

29

28

27

26

74

67

62

59

55

50

47

43

Задовільно

140 -245

7

6

5

4

55

50

45

40

52

51

45

42

40

39

37

36

35

32

30

29

26

50

49

43

40

39

38

37

36

35

34

28

26

25

27

26

25

20

19

18

17

16

15

12

11

10

50

49

48

43

41

40

39

38

36

30

28

25

47

46

40

35

30

25

22

50

49

43

38

33

28

25

25

24

23

22

21

40

36

32

28

25

Незадовільно

24 -124

3

2

1

30

20

10

25

20

15

10

5

4

3

2

24

19

14

9

4

3

2

1

9

7

5

3

2

1

24

20

16

12

10

8

21

15

10

5

3

1

24

18

13

8

6

4

20

19

18

17

16

15

14

22

18

15

13

9

5

1

Керівник Управління

спеціальних операцій                                                                            В.Івченко