Оголошення про проведення конкурсу для обрання членів Ради громадського контролю замість тих, повноваження яких достроково припинені

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення конкурсу з формування складу Ради громадського контролю замість тих,

повноваження яких достроково припинені

Відповідно до Положення про порядок формування Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України, затвердженого Указом Президента України від 15 травня 2015 року № 272 «Питання Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України», оголошується конкурс з формування складу Ради громадського контролю.

Рада громадського контролю при Національному бюро формується у складі 15 осіб, відібраних за результатами конкурсу.

У разі дострокового припинення повноважень члена Ради громадського контролю проводиться конкурс для обрання члена Ради громадського контролю замість того, повноваження якого достроково припинені. Такий член Ради громадського контролю обирається на строк, що залишається до закінчення річного строку повноважень Ради громадського контролю.

Конкурс для обрання члена Ради громадського контролю замість того, повноваження якого достроково припинені, проводиться шляхом рейтингового Інтернет-голосування громадян, які проживають на території України.

Кандидатури для участі у конкурсі для обрання члена Ради громадського контролю замість того, повноваження якого достроково припинені, подаються громадськими об’єднаннями, статутна діяльність яких пов’язана із запобіганням та протидією корупції (далі – громадське об’єднання).

Громадське об’єднання може подати для участі у конкурсі не більше трьох кандидатур.

Кандидатури, які подаються для участі у конкурсі, повинні відповідати вимогам, зазначеним у пункті 3 Положення про порядок формування Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України (посилання: https://nabu.gov.ua/polozhennya-pro-radu-gromadskogo-kontrolyu).

Для участі у конкурсі для обрання члена Ради громадського контролю замість того, повноваження якого достроково припинені, у період з 2 по 13 вересня 2019 року включно відповідним громадським об'єднанням необхідно надіслати на електронну пошту: rada@nabu.gov.ua такий перелік документів (далі – Перелік):

1) рішення керівного органу громадського об'єднання про висування кандидатур для участі у конкурсі;

2) копію статуту громадського об'єднання;

3) копію свідоцтва про реєстрацію громадського об'єднання;

4) заяву кандидата про участь у конкурсі з повідомленням про відсутність визначених Законом України "Про Національне антикорупційне бюро України" обмежень щодо входження до складу Ради громадського контролю;

5) копію документа, що посвідчує особу кандидата;

6) автобіографію кандидата, що містить: прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, відомості про наявність чи відсутність судимості;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, у якому було оприлюднено оголошення про конкурс, заповнену кандидатом власноруч*

(*відповідно до частини першої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, здійснюється шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції за формою, що визначається Національним агентством.

Отже, кандидат має власноруч заповнити декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, в якому було оприлюднено оголошення про конкурс за формою, що визначена рішенням Національного агентства від 10 червня 2016 року № 3, на офіційному вебсайті Національного агентства (посилання https://portal.nazk.gov.ua/login);

8) мотиваційний лист кандидата, в якому викладаються мотиви бути обраним до складу Ради громадського контролю;

9) відомості про контактний номер телефону та адресу електронної пошти кандидата;

10) письмову згоду на обробку персональних даних, а також на оприлюднення копій документів, зазначених у підпунктах 4, 6, 7, 8 Переліку (zgoda_na_obrobku_personalnyh_danyh.docx).

Відповідальність за достовірність поданих даних несуть громадська організація і кандидат.

Подані громадськими об'єднаннями документи (крім документів, зазначених у підпунктах 5, 9 і 10 Переліку) розміщуються протягом доби після завершення терміну прийому документів на офіційному вебсайті Національного антикорупційного бюро України. При цьому декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, розміщується з додержанням вимог, передбачених законодавством.

Якщо громадським об'єднанням не подано документи, передбачені підпунктами 1–10 Переліку, запропоновані ним кандидатури до участі в конкурсі не допускаються і будь-які документи щодо них на офіційному вебсайті Національного антикорупційного бюро України не розміщуються.

Рейтингове Інтернет-голосування за кандидатів до складу Ради громадського контролю замість тих, повноваження яких достроково припинені, відбудеться на офіційному вебсайті Національного антикорупційного бюро України 23 вересня 2019 року
з 09.00 до 21.00.

Результати рейтингового Інтернет-голосування будуть розміщені на офіційному вебсайті Національного бюро 30 вересня 2019 року.