Статус членів НАЗК та методика визначення премій держслужбовцям потребує нормативного врегулювання

Підходи до визначення розмірів премій, надбавок і стимулюючих виплат державним службовцям потребують нормативного уточнення. Такого висновку дійшло Національне антикорупційне бюро України за результатами аналітичної оцінки інформації про нараховану та виплачену заробітну плату голові та членам НАЗК. Відповідні пропозиції Бюро направило до Національного агентства України з питань державної служби (Нацдержслужба).

Зокрема, виявлені колізії та прогалини у чинному законодавстві, що дозволяють керівництву НАЗК встановлювати собі та членам НАЗК необмежені надбавки, доплати та премії, суперечать принципам бюджетної системи України.

По-перше, невизначеним є статус голови та членів НАЗК. З одного боку, Закон України «Про запобігання корупції» визначає статус членів НАЗК як державних службовців і зазначає, що оплата їхньої праці регулюється цим законом та Законом України «Про державну службу». З іншого, Закон України «Про державну службу» зазначає, що його дія не поширюється на голову та членів НАЗК.  

По-друге, у законодавстві немає обмежень щодо максимального розміру встановлення та виплат премій і надбавок керівникам органів виконавчої влади, державних органів та державним службовцям.  

З одного боку, за Законом України «Про державну службу», загальний розмір премій, які може отримати державний службовець за рік не може перевищувати 30% фонду його посадового окладу за цей період, а фонд преміювання державного органу встановлюється у розмірі 20%  загального фонду посадових окладів. Водночас до 1 січня 2019 року згідно пунктів 1 та 14 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну службу», керівники державної служби в державному органі у межах економії фонду оплати праці мають право встановлювати державним службовцям премії та додаткові стимулюючі виплати (у відсотках до посадового) за інтенсивність праці без будь-якого обмеження їх розміру.

Результатом зазначеної правової колізії стала ситуація, за якої виявилось можливим нарахувати і виплатити Голові та членам НАЗК у липні 2016 року премії в розмірі, що суттєво перевищує їхні посадові оклади.

Враховуючи викладене та з метою усунення зазначених ризиків та законодавчих прогалин, НАБУ звернулося до Нацдержслужби, як центрального органу виконавчої влади, що формує та реалізує державну політику у сфері державної служби, з пропозицією в найкоротші строки розробити проекти нормативно-правових актів, які б унормували наступні питання:

- визначення максимального розміру премій, надбавок і стимулюючих виплат, що можуть бути одночасно виплачені державним службовцям, керівникам центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади та їх заступникам до 2019 року;

- приведення у відповідність до законів України «Про центральні органи виконавчої влади» та «Про державну службу» в частині визначення правового статусу членів НАЗК.

Нагадуємо, відповідно до п.12 ч.1 ст. 8 Закону «Про Національне антикорупційне бюро України» директор Бюро вносить у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань, що належать до компетенції НАБУ. 

Текст подання:  podannya.pdf

Фото: nbuviap.gov.ua

Файли

  1. podannya.pdf