Оголошення про проведення конкурсу з обрання членів Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України замість тих, повноваження яких достроково припинені

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу з обрання членів Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України замість тих, повноваження яких достроково припинені

Відповідно до Положення про порядок формування Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2022 року № 132 «Питання Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України», оголошується конкурс обрання членів Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України.

Рада громадського контролю при Національному бюро формується у складі 15 осіб, відібраних за результатами конкурсу.

У разі дострокового припинення повноважень члена Ради громадського контролю проводиться конкурс для обрання члена Ради громадського контролю замість того, повноваження якого достроково припинені. Такий член Ради громадського контролю обирається на строк, що залишається до закінчення річного строку повноважень Ради громадського контролю.

Конкурс для обрання двох членів Ради громадського контролю замість тих, повноваження яких достроково припинені, проводиться шляхом рейтингового Інтернет-голосування громадян, які проживають на території України.

Кандидатури для участі у конкурсі подаються громадськими об’єднаннями, державна реєстрація яких відбулася не менше ніж за рік до дня оголошення конкурсу та статутна діяльність яких пов’язана із запобіганням та протидією корупції (далі – громадське об’єднання).

Громадське об’єднання може рекомендувати для участі у конкурсі не більше трьох кандидатур.

Кандидатури подаються для участі у конкурсі з урахуванням обмежень, зазначених у пункті 3 «Порядку формування Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро», затвердженому постановою КМУ №132 від 16.02.2022.

Для участі у конкурсі з формування складу Ради громадського контролю у період з 30 січня до 08 лютого 2024 року відповідним громадським об'єднанням необхідно надіслати на електронну пошту: rada@nabu.gov.ua такий перелік документів (далі – Перелік):

1) рішення керівного органу громадського об’єднання про висування кандидатур для участі в конкурсі;

2) код доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців. Копія статуту громадського об’єднання подається в разі його відсутності на порталі електронних послуг;

3) заяву кандидата про участь у конкурсі з повідомленням про відсутність визначених Законом України “Про Національне антикорупційне бюро України” обмежень щодо входження до складу Ради;

4) реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

5) автобіографію кандидата, що містить: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, відомості про наявність чи відсутність судимості, притягнення до адміністративної відповідальності;

6) мотиваційний лист кандидата, в якому викладаються обґрунтування кандидата для обрання його до складу Ради;

7) відомості про контактний номер телефону та адресу електронної пошти кандидата.

Кожен електронний документ має бути збережено окремим файлом у форматі «pdf». В імені файлу зазначаються прізвище, ініціали особи, яка подає документи, назва документа (зразок: «Шевченко О.Г. Рішення», «Шевченко О.Г. Заява»). Сукупний розмір файлів має бути не більше 25 МБ (включаючи технічну інформацію та метадані). У випадку архівування файлів не потрібно встановлювати пароль. Електронні копії документів повинні бути якісними, доступними для читання, повно й чітко відображати інформацію та відомості, внесені до них, незалежно від змісту такої інформації.

Доставка документів для участі у конкурсі  на електронну пошту rada@nabu.gov.ua буде підтверджена відповідним електронним листом. У випадку відсутності протягом наступного робочого дня з моменту направлення документів електронного листа – підтвердження, необхідно  повідомити про це комісію для проведення конкурсу з обрання членів Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України за телефоном: 364 42 83.

Відповідальність за достовірність поданих даних несуть громадська організація і кандидат.

Подані громадськими об’єднаннями документи (крім документів, зазначених у підпунктах 2, 4 і 7 цього пункту) розміщуються протягом двох робочих днів на офіційному веб-сайті Національного антикорупційного бюро. У разі потреби зазначений строк може бути продовжений Національним антикорупційним бюро до п’яти робочих днів.

Якщо громадським об’єднанням не виконано вимоги, зазначені у підпунктах 1-7 цього пункту, запропоновані ним кандидатури до участі у конкурсі не допускаються і будь-які документи щодо них на офіційному веб-сайті Національного антикорупційного бюро не розміщуються.

Рейтингове інтернет-голосування за кандидатів до складу Ради громадського контролю замість тих, повноваження яких достроково припинені відбудеться на офіційному веб-сайті Національного антикорупційного бюро України 19 лютого 2024 року з 09:00 протягом 12 годин.

Результати рейтингового інтернет-голосування будуть розміщені на офіційному веб-сайті Національного антикорупційного бюро України 22 лютого 2024 року.