Процедура тестування

Інформацію про дату і місце проведення кваліфікаційного іспиту (тестування) Вам буде повідомлено у встановленому Порядку.

Просимо Вас ознайомитись із загальними умовами тестування на знання законодавства:

1. Тестування на знання законодавства передбачає складання учасниками конкурсу тестових завдань першого рівня тестування або першого та другого рівня тестування.

Перший рівень

Конституція України 

Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» 

Закон України «Про державну службу» 

Закон України «Про запобігання корупції» 

Другий рівень

Кримінальний кодекс України частина 1

Кримінальний кодекс України частина 2 

Кримінальний кодекс України частина 3

Кримінальний процесуальний кодекс України частина 1 

Кримінальний процесуальний кодекс України частина 2 

Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» 

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та Протоколів до неї, а також національне законодавство у цій сфері 

Закон України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду» 

Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затверджене Наказом Генерального прокурора України від 06.04.2016 № 139

Тестування на знання законодавства може включати перевірку знань інших нормативно-правових актів України (законів та підзаконних актів), про що зазначається в Профілі професійної компетентності посади.

2. Тестування буде відбуватись у груповому форматі, тобто, разом з Вами в кімнаті для тестування будуть присутні й інші кандидати.

3. Тестування передбачає виконання тестів з використанням комп’ютера.

4. Кількість тестових питань складає 50 або 100 питань в залежності від вимог до осіб, що призначають на відповідні посади в Національному бюро і зазначаються в Профілі професійної компетентності посади.

5. Відсоток успішності (прохідний бал на співбесіду) визначається Конкурсною комісією.

6. Тривалість тестування – 50 хвилин або 1 година 30 хвилин в залежності від передбачених рівнів тестування, зазначених в Профілі професійної компетентності посади.

7. Під час складання тестів заборонено користуватися будь-якими підручними засобами (кодексами, законами, планшетами, телефоном), списувати та спілкуватися із іншими кандидатами.

Місце проведення тестування:

Національне антикорупційне бюро України

Адреса: м. Київ, вул. Дениса Монастирського, 3.

Інформація про правила і процедуру Анонімного тестування на загальні здібності та навички з використанням комп’ютерної техніки

Загальна інформація:

Анонімне тестування на загальні здібності та навички з використанням комп’ютерної техніки проводиться за допомогою вимірювання рівнів:

 • вербального інтелекту;
 • абстрактно-логічного інтелекту;
 • математичного інтелекту.

Тестування здійснюватиметься за допомогою автоматизованого інструменту вимірювання психологічних та інших характеристик особистості «PSYMETRICS».

Кожен тест Інструменту «PSYMETRICS», в даному випадку – абстрактно-логічний, вербальний та математичний, складається з завдань різного типу, рівня складності та оснащений адаптивним механізмом подачі запитань (Computer Adaptive Testing – CAT): кожне наступне запитання подається кандидату із банку запитань автоматично з урахуванням індексу складності попереднього запитання та правильності або неправильності відповіді на нього. Таким чином, при наданні правильної відповіді на запитання, наступне запитання буде запропоноване із підвищеним рівнем складності. Це забезпечує більш точне вимірювання здібностей кожного кандидата.

В 2017 році тести були науково адаптовані для представників різних професій, зокрема, юристів. Вибірка представників юридичної професії складає близько 6 000 осіб, в тому числі суддів в рамках кваліфікаційного оцінювання та кандидатів на заміщення посад суддів Верховного Суду, Вищого антикорупційного суду та Вищого суду з питань інтелектуальної власності.

В межах кожного тесту кожному кандидату подається індивідуальний і неповторний варіант 30 запитань. Таким чином, в межах тестування кожному кандидату буде подано 90 запитань.

При цьому для кожного тесту встановлюється свої часові обмеження, а саме:

 • для математичного – 20 хвилин;
 • для абстрактно-логічного – 20 хвилин;
 • для вербального – 8 хвилин.

Обмеження часу – це загальновизнана умова проходження практично будь-яких тестів здібностей, оскільки рівень здібностей визначається через продуктивність (кількість правильно вирішених завдань за одиницю часу).

Зі спливом часу кожен тест автоматично завершується, система блокується для подальшого надання відповідей і проводиться автоматичний підрахунок результатів.

Результати кожного тесту підраховуються за допомогою стандартизованих балів за шкалою від 55 балів до 145 балів за градацією:

 • 55-70 балів – дуже низький рівень
 • 70-85 – низький рівень
 • 85-93 балів – нижчий за середній рівень
 • 93-107 балів – середній
 • 107-115 балів – вищий за середній
 • 115-130 балів – високий рівень
 • 130-145 балів – дуже високий рівень

Конкурсна комісія № 1 з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад у Національному антикорупційному бюро України встановила, що прохідним балом за результатами тестування на загальні здібності для кандидатів є 100 (і більше) балів.

В кожному питанні лише одна правильна відповідь, крім деяких завдань вербального тесту, де потрібно обрати два варіанти, про що буде окремо повідомлено в умові завдання. Кандидат має обрати варіант з запропонованих або, в деяких завдання математичного блоку, самостійно внести необхідні числа.

Порядок проходження тестування:

Під час реєстрації на тестування кандидат довільно обирає один із аркушів, на якому міститься логін і пароль до кожного тесту. Логін фіксується у відомості та засвідчується підписом кандидата.

Після реєстрації кандидати займають місця за комп’ютерами і повинні уважно прослухати інструктаж.

Наступним кроком буде введення в програмі свого логіну та першого паролю після чого на екрані з’являться поля анонімного статистичного опитування (вік, стать, освіта, сфера діяльності), які слід заповнити, приклади завдань для ознайомлення та загальні рекомендації до виконання завдань.

Після ознайомлення починається тестування.

Якщо в процесі тестування виникають питання технічного характеру, необхідно підняти руку та дочекатися асистента, який наддасть необхідну технічну підтримку.

Хоча на проходження кожного тесту в якому 30 завдань, виділено обмежений час (вербальний тест – 8 хв, абстактно-логічний – 20 хв., математичний – 20 хв.) кандидатам рекомендується зосередитись на правильності відповідей, а не на тому щоб пройти їх всі. Можна пропускати питання не надаючи жодної відповіді, але потім до цього завдання не можна буде повернутися пізніше. Спроба повернутись до питання стрілочкою браузера буде зарахована системою, як пропущене питання. Можна змінювати обраний варіант відповіді до переходу на наступне питання. Слід бути уважними, намагатися довго не затримуватися на вирішенні одного завдання.

Після завершення часу на іспит, кандидату необхідно дочекатися, поки асистент зафіксує у відомості результат, після чого посвідчити результат своїм підписом.

У випадку дострокового завершення тестування необхідно підняти руку та дочекатися асистента, який зафіксує у відомості результат, після чого посвідчити результат своїм підписом.

Кількість балів, отриманих за результатами тестування на загальні здібності, вираховується як середній арифметичний бал за результатами трьох тестів.

Під час тестування строго забороняється:

 • користуватись мобільними телефонами;
 • здійснювати відео-, фото- копіювання тестів;
 • перемовлятись з іншими кандидатами;
 • вставати, переміщатись по приміщенню та виходити з нього під час тестування;
 • користуватись ручкою або папером, використовувати будь-які допоміжні засоби для вирішення завдань. Виключенням є математичний блок тестування, під час якого можна користуватись калькулятором, ручкою та папером;
 • користуватись Інтернетом;
 • відкривати додаткові вкладки на комп’ютері (крім калькулятора при виконанні математичного блоку).

У разі порушення вищезазначених правил кандидат припиняє проходження тестування та у відомості кваліфікаційного іспиту кандидату ставиться – 0 балів.

У разі істотного порушення кандидатом порядку складання тестування (наприклад, вище зазначених заборон або публічного прояву грубої неповаги до асистентів) такий кандидат припиняє участь в конкурсі, а Конкурсна комісія ухвалює рішення про неуспішне проходження таким кандидатом тестування.

Зразок проходження Анонімного тестування на загальні здібності та навички з використанням комп’ютерної техніки

Файли

 1. img_20230519_140817_734.pdf