Законодавча база

Акти законодавства:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року, № 254к/96-ВР;

2. Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14.10.2014 № 1698-VII;

3. Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» від 14.10.2014 № 1699-VII;

4. Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII;

5. Кримінальний кодекс України, від 05.04.2001, № 2341-ІII;

6. Кримінальний процесуальний кодекс України , від 13.04.2012 №4651-VІ;

7. Цивільний кодекс України Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 435-IV;

8. Цивільний процесуальний кодекс України, від 18.03.2004, № 1618-ІV;

9. Господарський кодекс України від 16.01.2003, № 436-ІV;

10. Господарський процесуальний кодекс України, від 06.11.1991, N 1798-ХІІ;

11. Кодекс адміністративного судочинства України, від 06.07.2005, № 2747-ІV;

12. Кодекс України про адміністративні правопорушення , від 07.12.1984, № 8073-Х;

13. Закон України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII;

14. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18.02.1992 № 2135-XII;

15. Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996,№393/96-ВР.

16. Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-XII;

17. Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI;

18. Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII;

19. Закон України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI;

20. Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» від 23.12.1993 № 3782-XII;

21. Закон України «Про державну таємницю» від 21.01.1994 № 3855-XII;

22. Закон України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» від 23.12.1993 № 3781-XII;

23. Закон України «Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України» від 22.02.2006 № 3460-IV;

24. Закон України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII;

25. Закон України «Про очищення влади» від 16.09.2014 № 1682-VII;

26. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI;

27. Закон України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 № 2121-III;

28. Закон України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 № 5178-VI;

29. Закон України «Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави» від 19.06.2003 № 975-IV.

Укази Президента України з діяльності Національного бюро:

1. Указ Президента України від 28 квітня 2016 року №182/2016 «Про присвоєння рангу державного службовця»;

2. Указ Президента України від 26 жовтня 2015 року № 606/2015 «Про внесення зміни до Переліку посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експерта з питань таємниць»;

3. Указ Президента України від 18 серпня 2015 року №478/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 липня 2015 року "Про додаткові заходи щодо запровадження безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом».

4. Указ Президента України «Питання Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України» від 15.05.2015 № 272/2015;

5. Указ Президента України «Про державну охорону Національного антикорупційного бюро України» від 25.05.2015 № 284/2015.

Постанови Кабінету Міністрів України з діяльності Національного бюро:

1. Розпорядження від 21 грудня 2014 р. № 1250-р «Про затвердження членів комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Національного антикорупційного бюро України».

2. Розпорядження від 7 травня 2015 р. № 438-р «Про забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України»;

3. Розпорядження від 4 листопада 2015 р. № 1140-р «Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують Національне антикорупційне бюро»;

4. Постанова КМУ від 18 грудня 2015 р. № 1167 «Про співвідношення між посадами начальницького складу і посадами державних службовців Національного антикорупційного бюро»;

5. Постанова КМУ від 30 березня 2016 р. № 251 «Про встановлення розміру доплати за спеціальне звання осіб начальницького складу Національного антикорупційного бюро»;

6. Постанова КМУ від 16 лютого 2022 р. № 132 «Питання Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро», Положення про Раду громадського контролю при Національному антикорупційному бюро та Порядок її формування.

Нормативно – правові акти, прийняті Національним бюро:

1. Наказ № 4-н від 15.05.2015 «Про положення про конкурсну комісію з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад у Національному антикорупційному бюро України» (зі змінами):

2. Наказ №123-О від 31.05.2017 «Про затвердження Порядку проведення відкритого конкурсу для призначення на посади у Національному антикорупційному бюро України» (зі змінами):

3. Наказ № 126 від 30.11.2020 «Про затвердження Порядку складання Присяги особами начальницького складу Національного антикорупційного бюро України».

4. Наказ № 166 від 16.08.2018 «Про затвердження Порядку проведення заліків з фізичної підготовки серед осіб, які обіймають посади детективів і старших детективів Національного антикорупційного бюро України».

5. Наказ № 77 від 14.07.2020 «Про затвердження складу та Положення про Дисциплінарну комісію Національного антикорупційного бюро України» (зі змінами):

6. Наказ №79 «Про затвердження складу Конкурсної комісії № 1 з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад у Національному антикорупційному бюро України» від 14.06.2021 (зі змінами):

7. Наказ № 223 від 21.06.2022 «Про затвердження складу Конкурсної комісії № 1 з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад у Національному антикорупційному бюро України»;

8. Наказ № 11 від 26.01.2022 «Про припинення повноважень Конкурсної комісії № 3 з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад у Національному антикорупційному бюро України».

9. Наказ № 18 від 04.02.2022 «Про затвердження складу Конкурсної комісії № 2 з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад у Національному антикорупційному бюро України»:

10.Наказ № 221 від 17.06.2022 «Про затвердження складу Конкурсної комісії № 2 з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад у Національному антикорупційному бюро України»;

11. Наказ № 29 від 23.02.2022 «Про внесення змін до наказу Директора Національного антикорупційного бюро України від 04.02.2022 № 18».

12. Наказ № 51 від 26.03.2019 «Про затвердження Положення про службове посвідчення працівника Національного антикорупційного бюро України» (зі змінами):

13. Наказ «Про утворення та затвердження складу Комісії з питань оперативного реагування щодо організаційного та технічного забезпечення проведення конкурсу з формування складу Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України».

14. Наказ № 185 від 19.04.2022 «Про внесення змін до складу Конкурсної комісії № 1 з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад у Національному антикорупційному бюро України».

15. Наказ № 186 від 19.04.2022 «Про затвердження складу та Положення про Дисциплінарну комісію Національного антикорупційного бюро України».

16. ПОЛОЖЕННЯ про Дисциплінарну комісію Національного антикорупційного бюро України.

17. Наказ № 205 від 13.05.2022 «Про затвердження складу Комітету Національного антикорупційного бюро України з питань організації та проведення закупівель товарів, робіт і послуг, закупівля яких становить державну таємницю відповідно до Закону України «Про державну таємницю» і Положення про нього».

18. Наказ № 226 від 23.06.2022 «Про затвердження Порядку ведення договірної роботи та здійснення закупівель товарів, робіт і послуг у Національному антикорупційному бюро України, закупівля яких становить державну таємницю відповідно до Закону України «Про державну таємницю».

Акти Національного бюро:

1. Наказ № 170-А від 10.12.2021 «Про внесення змін до наказу Директора Національного антикорупційного бюро України від 08.12.2016 № 356 («Про надання права на вчинення дій»).

2. Наказ № 10-А від 21.01.2022 «Про забезпечення збереженості документів Національного антикорупційного бюро України за 2019–2020 роки».

3. Наказ № 6-А від 17.01.2022 «Про затвердження Плану заходів з пожежної безпеки на 2022 рік у Національному антикорупційному бюро України».

4. Наказ № 8-А від 20.01.2022 «Про затвердження Плану заходів з охорони праці на 2022 рік у Національному антикорупційному бюро України».

5. Наказ № 18-А від 03.02.2022 «Про затвердження Плану заходів з енергозбереження із забезпеченням зменшення витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв Національного антикорупційного бюро України на 2022 рік».

6. Наказ № 159 від 19.11.2021 «Про внесення змін до переліку тестових питань для проведення кваліфікаційного іспиту (тестування) та їх затвердження».

7. Наказ № 165 від 25.11.2021 «Про внесення змін до наказу Директора Національного антикорупційного бюро України від 8 грудня 2016 року № 356 («Про надання права на вчинення дій» (зі змінами)».

8. Наказ № 167 від 26.11.2021 «Про внесення змін до наказу Директора Національного бюро  від 03.03.2021 № 33 (Про визначення уповноважених осіб)».

9. Наказ № 169 від 01.12.2021 «Про внесення змін до Інструкції про порядок проведення службового розслідування стосовно працівників Національного антикорупційного бюро України».

10. Наказ № 170 від 07.12.2021 «Про внесення змін до наказу Директора Національного антикорупційного бюро України від 8 грудня 2016 року № 356 («Про надання права на вчинення дій»).

11. Наказ № 183 від 28.12.2021 «Про призначення уповноважених осіб Національного антикорупційного бюро України»:

12. Наказ № 166 від 26.11.2021 «Наказ Директора Національного антикорупційного бюро України «Про затвердження Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Національного антикорупційного бюро України на 2021–2023 роки».

13. Наказ № 187 від 30.12.2021 «Про втрату чинності наказу Директора Національного антикорупційного бюро України від 16 квітня 2020 року № 48 («Про затвердження складу тендерного комітету Національного антикорупційного бюро України для організації та проведення процедур закупівель і Положення про нього».

14. Наказ № 188 від 31.12.2021 «Про внесення змін до наказу Директора Національного антикорупційного бюро України від 21.06.2016 № 159».

15. Наказ № 189 від 31.12.2021 «Про внесення змін до наказу Директора Національного антикорупційного бюро України від 01.06.2017 № 126-О («Про затвердження Положення про облікову політику Національного антикорупційного бюро України та Порядку організації бухгалтерського обліку в Національному антикорупційному бюро України».

16. Наказ № 18 від 04.02.2022 «Про затвердження складу Конкурсної комісії № 2 з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад у Національному антикорупційному бюро України».

17. Наказ № 19 від 04.02.2022 «Про внесення змін до наказу Директора Національного антикорупційного бюро України від 01.06.2017 № 126-О («Про затвердження Положення про облікову політику Національного антикорупційного бюро України та Порядку організації бухгалтерського обліку в Національному антикорупційному бюро України».

18. Наказ № 6 від 11.01.2022 «Про затвердження Інструкції про заходи пожежної безпеки на об'єкті Адміністративні будівлі (корпус «Славутич», корпуси № 1, № 5, № 37 (3-й та 4-й поверхи) Національного антикорупційного бюро України».

19. Наказ № 155 від 17.11.2021 «Про затвердження схем посадових окладів працівників центрального та територіальних управлінь, осіб начальницького складу Національного антикорупційного бюро України у 2021 році».

20. Наказ № 185 від 29.12.2021 «Про внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2021 рік».

21. Наказ № 3 від 04.01.2022 «Про схеми посадових окладів державних службовців та осіб начальницького складу центрального та територіальних управлінь Національного антикорупційного бюро України у 2022 році».

22. Наказ № 5 від 11.01.2022 «Про затвердження Заходів щодо ефективного та раціонального використання бюджетних коштів Національним антикорупційним бюро України у 2022 році».

23. Наказ № 22 від 08.02.2022 «Про затвердження схем посадових окладів державних службовців та осіб начальницького складу центрального та територіальних управлінь, Національного антикорупційного бюро України у 2022 році».

24. Наказ № 14 від 27.01.2022 «Про внесення змін до наказу НАБУ від 01.06.2017 № 126-О («Про затвердження Положення про облікову політику Національного антикорупційного бюро України та Порядку організації бухгалтерського обліку в НАБУ».

25. Наказ № 168 від 29.11.2021 «Про затвердження Графіку особистого прийому громадян Директором Національного антикорупційного бюро України та іншими працівниками».

26. Наказ № 173 від 09.12.2021 «Про внесення змін до окремих розпорядчих актів Директора Національного бюро у зв’язку із установленням розподілу обов’язків між Директором, Першим заступником Директора, заступником Директора Національного антикорупційного бюро України, затвердженого наказом від 22.11.2021 № 161.

27. Наказ № 142 від 29.11.2019 «Про затвердження Положення про Управління внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України»;

28. Наказ № 26 від 19.02.2019 «Про затвердження Інструкції з діловодства у Національному антикорупційному бюро України» (зі змінами):

29. Наказ № 83 від 20.04.2018 «Про затвердження розміру  фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національне антикорупційне бюро України, та Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національне антикорупційне бюро України (зі змінами):

30. Наказ № 167 від 30.06.2016 «Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку для осіб начальницького складу Національного антикорупційного бюро України» (зі змінами):

31. Наказ № 242 від 01.09.2016 «Про затвердження Кодексу професійної етики працівників Національного антикорупційного бюро України» (зі змінами):

32. Наказ № 127 від 08.12.2020 «Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію у Національному антикорупційному бюро України» (зі змінами):

33. Наказ № 116 від 01.09.2021 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за дотриманням працівниками Національного антикорупційного бюро України законодавства про конфлікт інтересів».

34. Наказ № 4 від 23.10.2015 «Про затвердження Інструкції про порядок проведення службового розслідування стосовно працівників Національного антикорупційного бюро України»  (зі змінами):

35. Наказ № 53-О від 02.03.2017 «Про затвердження Положення про Приймальню громадян Національного антикорупційного бюро України і Порядку організації та проведення особистого прийому громадян посадовими особами у Національному антикорупційному бюро України» (зі змінами):

36. Наказ № 206 від 19.10.2018 «Про затвердження Інструкції про порядок забезпечення доступу до публічної інформації у Національному антикорупційному бюро України» (зі змінами):

37. Наказ № 141 від 29.12.2020 «Про затвердження Інструкції про порядок розгляду звернень громадян, повідомлень, поданих в порядку Закону України «Про запобігання корупції», заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення або необґрунтовані активи, депутатських запитів, звернень і вимог народних депутатів України, адвокатських запитів у Національному антикорупційному бюро України та його територіальних управліннях»:

38. Наказ № 71 від 21.05.2019 «Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Національне антикорупційне бюро України» (зі змінами):

39. Наказ № 67 від 21.05.2021 «Про затвердження Порядку роботи спеціальної телефонної лінії Національного антикорупційного бюро України»:

40. Наказ № 45-А від 30.04.2020 «Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Національного антикорупційного бюро України» (зі змінами):

41. Наказ № 75 від 08.07.2020 «Про затвердження Положення про Управління по роботі з громадськістю Національного антикорупційного бюро України» (зі змінами):

42. Наказ № 173 від 09.12.2021 «Про внесення змін до окремих розпорядчих актів Директора Національного бюро у зв’язку із установленням розподілу обов’язків між Директором, Першим заступником Директора, заступником Директора Національного антикорупційного бюро України, затвердженого наказом від 22.11.2021 № 161».

43. Правила внутрішнього службового розпорядку державних службовців Національного антикорупційного бюро України (затверджені загальними зборами (конференцією) державних службовців (від 07.09.2016 № 2)(зі змінами):

44. Наказ № 128 від 20.05.2016 «Про затвердження переліку тестових питань для проведення кваліфікаційного іспиту (тестування)» (зі змінами):

45. Наказ № 192-О від 05.10.2017 «Про заохочувальні відзнаки Національного антикорупційного бюро України».

46. Наказ № 99 від 01.09.2020 «Про затвердження Інструкції з організації та проведення психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа у діяльності Національного антикорупційного бюро України».

47. Наказ № 6-н від 22.05.2015 «Про регламент конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад у Національному антикорупційному бюро України» (зі змінами):

48. Наказ № 133 від 16.12.2020 «Про затвердження Положення про відділ по роботі з громадськістю (колл-центр) Управління по роботі з громадськістю Національного антикорупційного бюро України»;

49. Наказ № 235 від 29.12.2018 «Про затвердження Положення про Відділ документообігу Національного антикорупційного бюро України».

50. Наказ № 182 від 24.12.2021 «Про внесення змін до Положення про Відділ документообігу Національного антикорупційного бюро України».

51. Наказ № 25 від 11.02.2022 «Про затвердження Інструкції про порядок медичного забезпечення працівників Національного антикорупційного бюро України».

52. Наказ № 16 від 06.03.2022 «Про внесення змін до наказу Директора Національного антикорупційного бюро України від 26.03.2019 № 51».

53. Наказ № 293-а від 17.04.2022 «Про тимчасове виконання повноважень Директора Національного антикорупційного бюро України та керівника державної служби».

54. Наказ № 195 від 02.05.2022  «Про затвердження Графіка особистого прийому громадян керівництвом Національного антикорупційного бюро України та іншими працівниками».

55. Розпорядження № 1-А від 06.06.2022 «Про розміщення результатів рейтингового інтернет-голосування з формування складу Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України». 

56. Наказ № 214 від 08.06.2022 «Про затвердження Положення про порядок виплати додаткової винагороди працівникам Національного антикорупційного бюро України, яких задіяно до заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії»:

57. Наказ № 231 від 29.06.2022 «Про внесення змін до наказу Директора Національного бюро від 05 жовтня 2017 року № 192-О «Про заохочувальні відзнаки Національного антикорупційного бюро України».

58. Наказ № 234 від 01.07.2022 «Про затвердження Порядку управління ІТ-інцидентами та запитами на обслуговування користувачів ІТ у Національному антикорупційному бюро України».

59. Наказ № 236 від 04.07.2022 «Про внесення змін до Інструкції з діловодства у Національному антикорупційному бюро України».

60. Наказ № 238 від 07.07.2022 «Про відновлення проведення конкурсних відборів для призначення на посади у Національному антикорупційному бюро України».

61. Наказ № 237 від 07.07.2022 «Про визначення контактної особи».

62. Наказ № 244 від 13.07.2022 «Про затвердження Порядку надання чергових відпусток особам начальницького складу Національного антикорупційного бюро України».

63. Наказ № 245 від 14.07.2022 «Про внесення змін до наказу Директора Національного антикорупційного бюро України від 21.05.2019 № 71 ("Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Національне антикорупційне бюро України"».

64. Наказ № 246 від 14.07.2022 «Про внесення змін до наказу тимчасово виконуючого повноваження Директора Національного антикорупційного бюро України від 02.05.2022 № 195 ("Про затвердження Графіка особистого прийому громадян керівництвом Національного антикорупційного бюро України та іншими працівниками")».

65. Наказ № 252 від 27.07.2022 «Про затвердження Курсу стрільб працівників підрозділів Національного антикорупційного бюро України».

66. Наказ № 254 «Про внесення змін до наказу Директора Національного бюро від 30.06.2016 № 167».

67. Наказ № 257 від 01.08.2022 «Про припинення конкурсного відбору для призначення на посаду у Національному антикорупційному бюро України».

68. Наказ № 256 від 01.08.2022 «Про внесення змін до наказу Національного антикорупційного бюро України від 14.02.2020 № 20».

69. Наказ № 258 від 03.08.2022 «Про внесення змін до наказу Національного антикорупційного бюро України від 27 липня 2022 року № 252».

70. Наказ № 277 від 06.10.2022 «Про затвердження Порядку управління змінами в інформаційно- телекомунікаційній системі досудового розслідування «Інформаційно-аналітична система іКейс».

71. Наказ № 280 від 26.10.2022 «Про затвердження та оприлюднення роз’яснень щодо політики конфіденційності на вебсайті Національного антикорупційного бюро України».

72. Наказ № 288 від 15.11.2022 «Про внесення змін до переліку тестових питань для проведення кваліфікаційного іспиту (тестування)».

73. Наказ № 297 від 28.12.2022 «Про внесення змін до наказу Директора Національного антикорупційного бюро України від 08.12.2020 № 127».

74. Наказ № 6 від 06.01.2023 «Про внесення змін до складу Комісії з організації внутрішнього контролю та оцінки ризиків у діяльності Національного антикорупційного бюро України».

75. Наказ № 10 від 13.01.2023 «Про внесення змін до наказу Національного антикорупційного бюро України від 17.06.2022 № 221».

76. Наказ № 31-А від 03.02.2023  «Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Національного антикорупційного бюро України».

77. Наказ № 22 від 01.02.2023 «Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2023 рік».

78. Наказ № 42-А від 23.02.2023 «Про затвердження плану оцінювання корупційних ризиків та підготовки Антикорупційної програми Національного антикорупційного бюро України на 2023–2025 роки».

79. Наказ  № 17 від 30.01.2023 «Про внесення змін до наказу Національного антикорупційного бюро України від 13.05.2022 № 205».

80. Наказ № 281 від 31.10.2022 «Про затвердження порядку ведення договірної роботи та здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг у Національному антикорупційному бюро України на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

81. Наказ № 36 від 07.03.2023 «Про внесення змін до наказу Національного антикорупційного бюро України від 19 квітня 2022 року №186».

82. Наказ № 39 від 10.03.2023 «Про внесення змін до наказу Національного антикорупційного бюро України від 19 квітня 2022 року № 186».

83. Наказ № 42 від 14.03.2023 «Про внесення змін до наказів Національного антикорупційного бюро України від 21 грудня 2021 року № 179 і № 180».

84. Наказ № 65-А від 21.03.2023 «Про внесення змін до наказів Національного антикорупційного бюро України щодо проведення оцінки корупційних ризиків».

85. Наказ № 46 від 22.03.2023 «Про внесення змін до наказу Національного бюро «Про затвердження Інструкції з діловодства у Національному антикорупційному бюро України» від 19.02.2019 № 26».

86. Наказ № 47 від 27.03.2023 «Про затвердження Порядку проведення опитування внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін під час здійснення оцінки корупційних ризиків».

87. Наказ № 48 від 27.03.2023 «Про затвердження Графіка особистого прийому громадян Директором Національного антикорупційного бюро України та іншими працівниками».

88. Наказ № 67 від 05.05.2023 «Про припинення конкурсного відбору для призначення на посаду у Національному антикорупційному бюро України».

89. Наказ № 83 від 05.06.2023 «Про затвердження Положення про Управління комунікацій та зовнішніх зв’язків Національного антикорупційного бюро України».

90. Наказ № 85 від 08.06.2023 «Про внесення змін до Порядку організації системи внутрішнього контролю у Національному антикорупційному бюро України».

91. Наказ № 99 від 04.07.2023 «Про внесення змін до складу Комісії з організації внутрішнього контролю та оцінки ризиків у діяльності Національного антикорупційного бюро України».

92. Наказ № 106 від 18.07.2023 «Про затвердження Графіка особистого прийому громадян Директором Національного антикорупційного бюро України та іншими працівниками».

93. Наказ № 112 від 08.08.2023 «Про внесення змін до складу Комісії з організації внутрішнього контролю та оцінки ризиків у діяльності Національного антикорупційного бюро України».

94. Наказ № 114 від 09.08.2023 «Про затвердження Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків і професійних захворювань, що сталися з особами начальницького складу Національного антикорупційного бюро України».

95. Наказ № 177-А від 10.08.2023 «Про внесення змін до наказів Національного антикорупційного бюро України щодо проведення оцінки корупційних ризиків».

96. Наказ № 120 від 23.08.2023 «Про утворення комітету Національного антикорупційного бюро України з питань організації та проведення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану та затвердження його складу і Положення про нього».

97. Наказ № 121 від 25.08.2023 «Про затвердження Порядку здійснення (проведення) у Національному антикорупційному бюро України на період дії правового режиму воєнного стану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що становлять державну таємницю, а також закупівель озброєння, військової та спеціальної техніки, ракет і боєприпасів та їх складових частин, та послуг із розроблення, ремонту, модернізації озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів та їх складових частин».

98. Наказ № 129 від 18.09.2023 «Про визнання такими, що втратили чинність, наказів Національного антикорупційного бюро України».

99. Наказ № 135 від 04.10.2023 «Про затвердження Порядку проведення тестування з фізичної підготовки кандидатів на зайняття посад в Управлінні спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро України».

100. Наказ № 153 від 07.11.2023 «Про затвердження положень про Управління забезпечення фінансовими ресурсами, майном та контролю за їх використанням Національного антикорупційного бюро України та його відділи».

101. Наказ № 155 від 09.11.2023 «Про внесення змін до наказів Національного антикорупційного бюро України у зв’язку з функціонуванням Єдиного порталу повідомлень викривачів».

102. Наказ № 163 від 23.11.2023 «Про затвердження Положення про Приймальню громадян Національного антикорупційного бюро України і Порядку організації та проведення особистого прийому громадян посадовими особами у Національному антикорупційному бюро України».

103. Наказ № 168 від 29.11.2023 «Про затвердження Порядку перевірки (вивчення) особистих, ділових і моральних якостей кандидата на посаду у Національному антикорупційному бюро України».

104. Наказ № 170 від 30.11.2023 «Про затвердження Порядку оцінювання результатів службової діяльності детективів підрозділів детективів Національного антикорупційного бюро України».

105. Наказ № 276-А від 04.12.2023 «Про затвердження складу робочої групи з питань розробки Стратегії розвитку Національного антикорупційного бюро України на 2024–2030 роки».

106. Наказ № 174 від 07.12.2023 «Про затвердження Порядку погодження та організації участі працівників Національного антикорупційного бюро України у публічних заходах».

107. Наказ № 300-А від 13.12.2023 «Про утворення робочої групи з вивчення причин витоку інформації в Національному антикорупційному бюро України».

108. Наказ № 180 від 20.12.2023 «Про затвердження Порядку та умов здійснення деяких виплат особам начальницького складу Управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро України та їх сім’ям під час дії воєнного стану».

109. Наказ № 184 від 26.12.2023 «Про внесення змін до наказу Національного антикорупційного бюро України від 24.06.2021 № 87».

110. Наказ № 13 від 18.01.2024 «Про затвердження Переліку посад осіб начальницького складу Національного антикорупційного бюро України, у разі переходу на які до вислуги років для призначення пенсії зараховується час роботи в державних органах».

111. Наказ № 24 від 08.02.2024 «Про внесення змін до окремих наказів Національного антикорупційного бюро України».

112. Наказ № 27 від 15.02.2024 «Про Комісію з оцінювання результатів службової діяльності детективів Національного антикорупційного бюро України».

113. Наказ № 28 від 15.02.2024 «Про затвердження Порядку здійснення Управлінням внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України моніторингу способу життя працівників Національного антикорупційного бюро України».

114. Наказ № 37 від 15.03.2024 «Про затвердження Положення про Підрозділ детективів цифрової криміналістичної лабораторії Національного антикорупційного бюро України».

115. Наказ № 40 від 18.03.2024 «Про затвердження Порядку залучення працівників Підрозділу детективів цифрової криміналістичної лабораторії Національного антикорупційного бюро України у кримінальному провадженні як спеціалістів».

116. Наказ № 41 від 18.03.2024 «Про затвердження Порядку використання електронних довірчих послуг у Національному антикорупційному бюро України».

117. Наказ № 54 від 09.04.2024 «Про внесення змін до наказу Національного антикорупційного бюро України від 03 жовтня 2019 року № 120 та Положення про Юридичне управління Національного антикорупційного бюро України».

118. Наказ № 57 від 11.04.2024 «Про Комісію з питань оцінки доцільності проведення закупівель товарів, робіт і послуг у Національному антикорупційному бюро України за таємними процедурами».

119. Наказ № 62 від 22.04.2024 «Про затвердження Положення про Управління кримінального аналізу та фінансових розслідувань Національного антикорупційного бюро України».

120. Наказ № 84 від 03.06.2024 «Про внесення змін до наказу Національного антикорупційного бюро України від 08 грудня 2021 року № 171».

121. Наказ № 88 від 04.06.2024 «Про затвердження Порядку проходження іспитового строку під час призначення на посади осіб начальницького складу в Національному антикорупційному бюро України».

122. Наказ № 91 від 05.06.2024 «Про затвердження Порядку направлення працівників Національного антикорупційного бюро України у службові відрядження у межах України та за кордон».

 

 

Стратегічний та Операційний плани діяльності з внутрішнього аудиту

1. Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2020 рік Національного антикорупційного бюро України.

2. Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2020-2022 роки Національного антикорупційного бюро України.

3. Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2021 рік Національного антикорупційного бюро України.

4. Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2021 рік (зі змінами).

5. Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2020-2022 роки (зі змінами).

6. Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2022 рік.

7. План діяльності з внутрішнього аудиту на 2023-2025 роки.

8. План діяльності з внутрішнього аудиту на 2024-2026 роки

Спільні накази, укладені Національним бюро:

1. Порядок взаємодії Національного антикорупційного бюро України та Міністерства внутрішніх справ щодо обміну інформації з питань обліку осіб, оголошених у розшук (від 24.04.2017 року № 99-0/335);
2. Єдині принципи зовнішньої комунікації між Національним антикорупційним бюро України та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (від 27.07.2017 року № 157-0);
3. Наказ «Про затвердження Порядку взаємодії Національного антикорупційного бюро України та Міністерства внутрішніх справ України щодо використання інформаційних ресурсів єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України»;
4. Наказ № 21/22 від 08.02.2022 «Про затвердження Порядку електронної  інформаційної взаємодії Офісу Генерального прокурора та НАБУ (спільний наказ Офісу Генерального прокурора та НАБУ від 08.02.2022 № 21/20)».
5. Наказ № 264/557 від 07.09.2022 «Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії Національного антикорупційного бюро України, Міністерства внутрішніх справ України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України».
6. Наказ № №605/148 від 30.10.2023 «Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії електронних інформаційних ресурсів Національного антикорупційного бюро України та Державної податкової служби України».

Міжнародні нормативно-правові акти:

1. Міжнародні багатосторонні договори України:

- Європейська конвенція про видачу правопорушників 1957 року (ратифікована 16.01.1998, набрала чинності 09.06.1998); 

- Додатковий протокол до Європейської конвенції про видачу правопорушників 1975 року (ратифікований 16.01.1998, набрав чинності 09.06.1998); 

- Другий додатковий протокол до Європейської конвенції про видачу правопорушників 1978 року (ратифікований 16.01.1998, набрав чинності 09.06.1998);

- Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року (ратифікована 16.01.1998, набрала чинності 09.06.1998); 

- Додатковий протокол до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1978 року (ратифікований 16.01.1998, набрав чинності 09.06.1998);

- Другий додатковий протокол до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 2001 року (ратифікований 01.06.2011, набрав чинності 01.01.2012);

- Європейська конвенція про нагляд за умовно засудженими або умовно звільненими правопорушниками 1964 року (ратифікована 22.09.1995, приєднання, набрала чинності з 29.12.1995);

- Європейська конвенція про міжнародну дійсність кримінальних вироків 1970 року (підписана 08.06.2000, ратифікована 26.09.2002, набрала чинності 12.06.2003);

- Європейська конвенція про передачу провадження у кримінальних справах 1972 року (приєднання України 22.09.1995, набрала чинності 29.12.1995);

- Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом 1977 року (ратифікована 17.01.2002, набрала чинності 14.06.2002);

- Протокол, що вносить зміни до Європейської конвенції про боротьбу з тероризмом, 2003 року (підписаний 15.05.2003, ратифікований 20.09.2006, чинний);

- Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом 1990 року (ратифікована 17.12.1997, набрала чинності 01.05.1998);

- Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 1993 року (ратифікована 10.11.1994, набрала чинності 14.04.1995);

- Протокол до Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22 січня 1993 року (ратифікований 03.03.1998, набрав чинності 17.09.1999);

- Конвенція про передачу осіб, які страждають психічними розладами, для проведення примусового лікування 1997 року (ратифікована 11.01.2000, набрала чинності 26.06.2000 );

- Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією 1999 року (ратифікована 18.10.2006, набрала чинності з 01.03.2010); 

- Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією 2003 року (ратифікований 18.10.2006, набрав чинності з 01.03.2010);

- Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності 2000 року (ратифікована 04.02.2004, набрала чинності 21.05.2004);

- Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію 2000 року (ратифікований 04.02.2004, набрав чинності 21.05.2004)

- Протокол проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю, що доповнює Конвенцію 2000 року (ратифікований 04.02.2004, набрав чинності для України з 21.05.2004);

- Конвенція Ради Європи про кіберзлочинність 2001 року (ратифікована 07,09,2005, набрала чинності з 01.07.2006);

- Додатковий протокол до Конвенції про кіберзлочинність, який стосується криміналізації дій расистського та ксенофобного характеру, вчинених через комп’ютерні системи, 2003 року (укладений 28.01.2003, ратифікований 21.07.2006, набрав чинності 01.04.2007);

- Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції 2003 року (підписана 31.10.2003, ратифікована 18.10.2006, набрала чинності 01.04.2010);

- Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми 2005 року (ратифікована 16.01.2008, набрала чинності 01.02.2008);

- Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму 2005 року (підписана 16.05.2005, ратифікована 17.11.2010, набрала чинності 01.06.2011);

- Концепція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (підписана 25.10.2007, ратифікована 20.06.2012, набрала чинності 01.12.2012).

2. Інші міжнародні багатосторонні договори, що містять елементи правової допомоги:

- Конвенція ООН про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами 1949 року (приєднання, набрала чинності 15.11.1954);

- Конвенція ООН про незастосування строку давності до військових злочинів і злочинів проти людства 1968 року (ратифікована 25.03.1969, набрала чинності 11.11.1970);

- Конвенція ООН про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден 1970 року (ратифікована 27.12.1971, набрала чинності 23.03.1972);

- Конвенція ООН про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації, 1971 року (ратифікована 16.01.1973, набрала чинності 26.01.1973);

- Протокол про боротьбу з незаконними актами насилля в аеропортах, які обслуговують міжнародну цивільну авіацію, що доповнює Конвенцію про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації, прийняту в Монреалі 23 вересня 1971 року (ратифікований 14.03.1989, набрав чинності 02.02.1990);

- Конвенція ООН про запобігання та покарання за злочини проти осіб, які користуються міжнародним захистом, у тому числі дипломатичних агентів, 1973 року (ратифікована 26.12.1975, набрала чинності 20.02.1977);

- Міжнародна конвенція ООН про боротьбу із захопленням заручників 1979 року (ратифікована 08.05.1987, набрала чинності 19.07.1987);

- Конвенція ООН про фізичний захист ядерного матеріалу 1980 року (ратифікована 05.05.1993, набрала чинності 05.08.1993);

- Конвенція ООН проти катувань та інших жорстоких або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання 1984 року (ратифікована 26.01.1987, набрала чинності 26.06.1987);

- Конвенція ООН про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки морського судноплавства, 1988 року (ратифікована 17.12.1993, набрала чинності 20.07.1994);

- Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року (ратифікована 25.04.1991, набрала чинності 27.11.1991);

- Міжнародна конвенція ООН про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців 1989 року (ратифікована 14.07.1993, набрала чинності 20.10.2001);

- Міжнародна конвенція ООН про боротьбу з бомбовим тероризмом 1997 року (приєднання 29.11.2001, набрала чинності 25.04.2002);

- Міжнародна конвенція ООН про боротьбу з фінансуванням тероризму 1999 року (ратифікована 12.09.2002, набрала чинності 05.01.2003);

- Конвенція Ради Європи про запобігання тероризму 2005 року (ратифікована 31.07.2006, набрала чинності 01.06.2007);

- Міжнародна конвенція ООН про боротьбу з актами ядерного тероризму 2005 року (затверджена 15.03.2006, набрала чинності 25.10.2007).

3. Міжнародні двосторонні договори України:

- Договір між Україною і Китайською Народною Республікою про правову допомогу у цивільних та кримінальних справах 1992 року (ратифікований 05.02.1993, набув чинності 19.01.1994);

- Договір між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах 1993 року (ратифікований 04.02.1994, набув чинності 14.08.1994);

- Договір між Україною і Литовською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року (ратифікований 17.12.93, набув чинності 19.12.94);

- Договір між Україною і Республікою Молдова про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах 1993 року (ратифікований 10.11.94, набув чинності 24.02.95);

- Договір між Україною та Республікою Грузія про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах 1995 року (ратифікований 22.11.95, набув чинності 05.12.96);

- Договір між Україною та Естонською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах 1995 року (ратифікований 22.11.95, набув чинності 17.05.96);

- Договір між Україною та Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах 1995 року (ратифікований 22.11.95, набув чинності 12.07.96);

- Договір між Україною та Монголією про правову допомогу у цивільних та кримінальних справах 1995 року (ратифікований 01.11.96, набув чинності 01.08.02);

- Договір між Україною та Канадою про взаємодопомогу у кримінальних справах 1996 року (ратифікований 17.12.97, набув чинності 01.03.99);

- Договір між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах 1998 року (ратифікований 10.02.00, набув чинності 27.02.01);

- Договір між Україною та Китайською Народною Республікою про екстрадицію 1998 року (ратифікований 21.10.99, набув чинності 13.07.00);

- Договір між Україною і Соціалістичною Республікою В’єтнам про правову допомогу і правові відносини в цивільних та кримінальних справах 2000 року (ратифікований 02.11.00, набув чинності 18.08.02);

- Договір між Україною та Федеративною Республікою Бразилія про взаємну правову допомогу у кримінальних справах 2002 року (ратифікований 06.03.03, набув чинності 24.10.06);

- Договір між Україною та Республікою Індія про взаємну правову допомогу в кримінальних справах 2002 року (ратифікований 06.03.03, набув чинності 12.09.03);

- Договір між Україною та Республікою Індія про видачу правопорушників 2002 року (ратифікований 06.03.03, набрав чинності 18.01.2007);

- Договір між Україною та Республікою Куба про правові відносини та правову допомогу в цивільних та кримінальних справах 2003 року (ратифікований 10.12.2003, набув чинності 06.01.2004);

- Угода між Україною та Гонконгом, Спеціальним Адміністративним районом Китайської Народної Республіки, про взаємну правову допомогу у кримінальних справах 2003 року (ратифікована 20.11.03, чинна);

- Договір між Україною та Корейською Народно-Демократичною Республікою про правову допомогу в цивільних та кримінальних справах 2003 року (ратифікований 04.06.04, набув чинності 17.12.04);

- Договір між Україною та Федеративною Республікою Бразилія про видачу правопорушників 2003 року (ратифікований 01.07.04, набув чинності 07.08.04);

- Договір між Україною та Республікою Панама про взаємну правову допомогу у кримінальних справах 2003 року (ратифікований 12.05.04, набув чинності 28.08.2004);

- Договір між Україною та Республікою Панама про видачу правопорушників 2003 року (ратифікований 12.05.04, набув чинності 28.08.04 );

- Договір між Україною та Ісламською Республікою Іран про видачу правопорушників 2004 року (ратифікований 06.07.05, набрав чинності 17.07.2008);

- Договір між Україною та Ісламською Республікою Іран про правові відносини та правову допомогу в цивільних і кримінальних справах 2004 року (ратифікований 07.09.05, набув чинності 31.08.07);

- Договір між Україною та Арабською Республікою Єгипет про видачу правопорушників 2004 року (ратифікований 22.06.05, набув чинності 19.01.06);

- Договір між Україною та Арабською Республікою Єгипет про взаємну правову допомогу у кримінальних справах 2004 року (ратифікований 22.06.05, набув чинності 19.01.06);

- Угода між Україною та Великою Соціалістичною Народною Лівійською Арабською Джамагирією про правову допомогу в цивільних і кримінальних справах 2008 року (ратифікована 10.06.2009, набрала чинності 12.07.09);

- Договір між Україною та Сирійською Арабською Республікою про правові відносини і взаємну правову допомогу в цивільних і кримінальних справах 2008 року (ратифікований 18.11.2009, набрав чинності 30.01.11);

- Договір між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами про видачу правопорушників 2012 року (ратифікований 05.06.2013, набуває чинності 20.02.2014);

- Договір між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами про взаємну правову допомогу у кримінальних справах 2013 року (ратифікований 19.06.2013, набуває чинності 20.02.2014).

4. Міжвідомчі договори:

- Меморандум про взаєморозуміння між Консультативною місією Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України і Національним антикорупційним бюро України 2016 року;

- Меморандум про взаєморозуміння між Центральним антикорупційним бюро Республіки Польща і Національним антикорупційним бюро України 2016 року.